Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän

Skrivelse 2022/23:37

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Försvarsdepartementet
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-28
Bordlagd
2023-01-13
Hänvisad
2023-01-17
Motionstid slutar
2023-01-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:37

Riksrevisionens rapport om

Skr.

personalförsörjningen av kontinuerligt

2022/23:37

tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 22 december 2022
Ulf Kristersson
Pål Jonson
(Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Expansion utan prioritet – personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (RiR 2022:19). Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens arbete med att rekrytera och behålla kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Granskningen avser huvudsakligen

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.