Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål

Skrivelse 2021/22:282

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-07-26
Hänvisad
2022-09-05
Bordlagd
2022-09-05
Motionstid slutar
2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2021/22:282

Riksrevisionens rapport om

Skr.

migrationsdomstolarnas handläggningstider i

2021/22:282

asylmål

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 juli 2022

Ardalan Shekarabi

Annika Strandhäll (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om migrationsdomstolarnas hantering av

asylmål är effektiv samt om Domstolsverket och regeringen har gett

domstolarna förutsättningar för en effektiv verksamhet. Riksrevisionen

bedömer att hanteringen av asylmål har effektivitetsbrister. Tiden för

väntan på dom har ökat sedan 2016 och varierar kraftigt mellan Sveriges

fyra migrationsdomstolar. Riksrevisionen rekommenderar Domstols-

verket att säkerställa

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.