Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin

Skrivelse 2021/22:285

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Arbetsmarknadsdepartementet
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-09-07
Bordlagd
2022-09-21
Hänvisad
2022-09-26
Motionstid slutar
2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2021/22:285

Riksrevisionens rapport om den statliga

Skr.

lönegarantin

2021/22:285

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 september 2022

Magdalena Andersson

Eva Nordmark (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport Den statliga lönegarantin − förekomst av missbruk och myndigheternas kontrollarbete (RiR 2022:4).

Riksrevisionen anser att den statliga lönegarantin inte skyddas mot missbruk på ett effektivt sätt och att det finns indikationer på att missbruket är relativt omfattande. Riksrevisionens uppfattning är att bristerna framför allt beror på att regeringen inte har utformat och styrt

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.