Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

Skrivelse 2018/19:8

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-10-24
Bordlagd
2018-10-24
Hänvisad
2018-11-06
Motionstid slutar
2018-11-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2018/19:8

Riksrevisionens rapport om att nekas

Skr.

sjukersättning och aktivitetsersättning

2018/19:8
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 18 oktober 2018
Margot Wallström
Annika Strandhäll
(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Nekad sjuk- och aktivitetsersättningeffekter på inkomst och hälsa (RiR 2018:9). Riksrevisionen har i granskningen analyserat vilka effekter ett nekande av sjukersättning eller aktivitetsersättning har för individens inkomster, hälsa och användning av sjukförsäkringen.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser. Det är viktigt att en prövning av

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.