Till innehåll på sidan

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2021 och 2022

Skrivelse 2022/23:51

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-02
Bordlagd
2023-02-02
Hänvisad
2023-02-03
Motionstid slutar
2023-02-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:51

Redovisning av verksamheten i Internationella

Skr.

valutafonden, Världsbanksgruppen samt

2022/23:51

regionala utvecklings- och investeringsbanker

2021 och 2022

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 26 januari 2023
Ulf Kristersson
Elisabeth Svantesson
(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I

skrivelsen redovisar regeringen verksamheten under 2021 och 2022 i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken, Internationella valutafonden, Nordiska investeringsbanken och Världsbanksgruppen.

I skrivelsen redogörs för den globala ekonomiska och finansiella utvecklingen, med fokus på Sverige och

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.