Nordiskt samarbete 2022

Skrivelse 2022/23:90

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-20
Bordlagd
2023-03-21
Hänvisad
2023-03-22
Motionstid slutar
2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:90

Nordiskt samarbete 2022

Skr.

2022/23:90
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2023
Ulf Kristersson
Jessika Roswall
(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska regeringarna under 2022, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
1
Skr. 2022/23:90
2
Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Nordiskt samarbete under

covid-19-pandemin

och i ljuset av

Rysslands aggression mot Ukraina ...................................................

3

3

Nordiska ministerrådet......................................................................

4

3.1

Verksamhet

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.