Till innehåll på sidan

Årsredovisning för staten 2010

Skrivelse 2010/11:101

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilaga 5

Tabellsamling

Skr. 2011/12:101 BILAGA 5

Utfall för statens budget
2007–2011

Miljarder kronor

2007

2008

2009

2010

2011

Inkomster

863,7

901,3

709,5

779,5

872,4

Statens skatteinkomster

815,5

808,7

705,8

779,5

840

Övriga inkomster

48,2

92,5

3,8

0,0

32,4

Utgifter m.m.

760,5

766,1

885,7

780,6

804,6

UO
1–25
och 27

721,9

742,1

744,8

763,0

767

Statsskuldsräntor m.m. UO 26

47,3

48,2

36,5

23,4

34,5

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-4,3

3,7

104,7

-9,2

1,6

Kassamässig korrigering

-4,3

-27,9

-0,3

3,4

1,5

Budgetsaldo

103,2

135,2

-176,1

-1,1

67,8

Källa:

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.