2018 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2017/18:140

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-06-18
Bordlagd
2018-06-19
Hänvisad
2018-06-20
Motionstid slutar
2018-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

2018 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2017/18:140

2018 års redogörelse för företag med statligt

Skr.

ägande

2017/18:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 juni 2018
Stefan Löfven
Mikael Damberg
(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet för- valtade vid årsskiftet 2017/18. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska Skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.
1

Skr. 2017/18:140

Innehållsförteckning

1 Inledning ...........................................................................................

3

Bilaga

Verksamhetsberättelse

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.