Youcef Nadarkhani

Skriftlig fråga 2011/12:476 av Enochson, Annelie (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-03-22
Anmäld
2012-03-22
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2012-03-30
Besvarad
2012-04-02
Svar anmält
2012-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 22 mars

Fråga

2011/12:476 Youcef Nadarkhani

av Annelie Enochson (KD)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I 2012 års utrikesdeklaration står det: Religions- och övertygelsefriheten är central i ett öppet samhälle. Det ökade våldet och diskrimineringen av personer som tillhör religiösa minoriteter inger oro och måste motverkas.

Den amerikanska människorättsorganisationen American Center for Law and Justice meddelade nyligen att den iranske pastorn Youcef Nadarkhani, som suttit fängslad sedan 2009 för att ha avsagt sig islam och missionerat i sitt hemland, har fått en avrättningsorder. I ett uttalande från Vita huset fördöms dödsdomen: Rättegången och domsprocessen mot pastor Nadarkhani demonstrerar den iranska regeringens totala åsidosättande av religionsfrihet, och vidare demonstrerar den Irans fortsatta brott mot dess medborgares universella rättigheter. Andra länder har redan kritiserat den iranska regeringen.

Sverige har tagit på sig att värna religionsfriheten i utrikespolitiken i samband med årets utrikesdeklaration. Pastor Youcef Nadarkhani är bara en i raden av utsatta religiösa minoriteter i Iran.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta i Sverige och i internationella sammanhang för att kräva Youcef Nadarkhanis frikännande och motverka förföljelserna av den kristna minoriteten i Iran?

Svar på skriftlig fråga 2011/12:476 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 2 april

Svar på fråga

2011/12:476 Youcef Nadarkhani

Annelie Enochson har mot bakgrund av den iranske pastorn Youcef Nadarkhanis dödsdom frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i Sverige och i internationella sammanhang för att kräva Youcef Nadarkhanis frikännande och motverka förföljelserna av den kristna minoriteten i Iran.

Jag delar till fullo Annelie Enochsons oro över de angrepp som riktas mot religionsfriheten i Iran. Vi följer situationen i Iran noga.

Sverige har varit pådrivande i den kritik som EU framfört till Iran om landets brott mot de mänskliga rättigheterna. EU:s höga representant Ashton har i flera uttalanden kritiserat dödsdomen mot Nadarkhani och krävt hans omedelbara frisläppande (bland annat den 29 september 2011, den 5 januari 2012 och den 24 februari 2012). Youcef Nadarkhani omnämndes särskilt i rådsslutsatserna vid ministerrådsmötet i oktober 2011 då EU utökade sanktionerna mot personer som kränker de mänskliga rättigheterna i Iran. Frågan tas även upp i Sveriges bilaterala dialog med Iran på alla nivåer.

Sverige var under våren 2011 drivande i fråga om inrättandet av en särskild FN-rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Ahmed Shaheed. Dennes mandat förnyades i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 22 mars. Shaheeds arbete är mycket viktigt för att belysa och bemöta bland annat situationen för religiösa minoriteter i Iran. Shaheed har särskilt uppmärksammat Youcef Nadarkhanis fall i sin rapport i oktober 2011.

Sverige kommer också fortsättningsvis att noga följa utvecklingen vad gäller religionsfrihet i Iran samt Youcef Nadarkhanis enskilda fall.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.