Till innehåll på sidan

Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal

Skriftlig fråga 2008/09:1224 av Örnfjäder, Krister (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2009-09-11
Anmäld
2009-09-15
Besvarad
2009-09-23
Svar anmält
2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 11 september

Fråga

2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal

av Krister Örnfjäder (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Det finns ett stort intresse för att öka andelen vindkraftsproducerad el i Sverige, och vi är många som arbetar för att det ska bli en verklighet.

Utbyggnaden av vindkraftsproducerad el beräknas skapa många arbetstillfällen i hela landet då nya företag startas med anknytning till branschen. Beräkningar som Svensk Energi har gjort visar att det finns ett behov av att nyanställa ca 1 000 personer per år.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att möta det behov av utbildad personal som kommer att uppstå i företag knutna till vindkraftsbranschen?

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1224 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 23 september

Svar på fråga

2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal

Näringsminister Maud Olofsson

Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta det behov av utbildad personal som kommer att uppstå i företag knutna till vindkraftsbranschen.

Den svenska vindkraftsbranschen redovisade i förra veckan en prognos som visar att det i år förväntas byggas omkring dubbelt så mycket som 2008. År 2008 byggdes 217 megawatt. Att det – trots global finansiell oro – byggs så mycket vindkraft är ett gott betyg för regeringens energipolitik och för det svenska elcertifikatssystemet. De nya mål som ställts upp för den förnybara elproduktionen kommer att leda till att det byggs ännu mer vindkraft under de kommande åren.

Expansionen av vindkraften skapar stora möjligheter till företagande och nya arbetstillfällen i hela Sverige. Behovet av välutbildad personal är dock inte unikt för vindkraftbranschen utan gäller för hela energisektorn. Föreningarna, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme har låtit göra en arbetsmarknadsanalys som visar att energisektorns behov av arbetskraft är mycket stort, upp emot 7 000 nya medarbetare behövs under perioden 2008–2014.

Regeringen har tagit initiativ till ett nationellt nätverk för vindbruk. Kompetensutveckling och utbildning har särskilt uppmärksammats. Högskolan på Gotland har fått särskilda medel för detta ändamål.

För att säkerställa behovet av utbildad arbetskraft krävs ett samarbete mellan industrin, universitet och högskolor samt kommuner. Att tillse att utbildningar motsvarar arbetsmarknadens behov är inte en fråga för regeringen utan är i första hand en fråga för utbildningsanordnare.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.