Västsvenska paketet

Skriftlig fråga 2015/16:801 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-12
Överlämnad
2016-02-14
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Debatten i Göteborg kring Västsvenska paketet har fortfarande inte lagt sig helt. Tidvis hörs röster för att paketet ska göras om, att vissa delar ska strykas eller att vissa delar av paketet ska omförhandlas. Senast i raden av krav på omförhandlingar gäller tågstationen Västlänken. Det är dock i princip endast i Göteborgs kommun dessa röster gör sig hörda. Avtalet har ju undertecknats av fler parter än bara Göteborgs kommun.

Centerpartiets svar på detta har hela tiden varit att paketet ligger fast, att alternativa sträckningar har utretts och att det är dags att lägga detta bakom sig och fokusera framåt.

För att få klarhet i regeringens inställning vill jag dock fråga statsrådet, som själv råkar vara från Göteborg, följande:

 

Om en enskild undertecknare av avtalet om Västsvenska paketet skulle vilja omförhandla en enskild del av paketet, mot andra undertecknares vilja, är regeringen då öppen för detta?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:801 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01358/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:801 av Rickard Nordin (C) Västsvenska paketet

Rickard Nordin har frågat mig att om en enskild undertecknare av avtalet om Västsvenska paketet skulle vilja omförhandla en enskild del av paketet, mot andra undertecknares vilja, är regeringen då öppen för detta.

Det finns stora behov av infrastrukturinvesteringar i Göteborgsområdet och i Västsverige. Regeringen har ingen avsikt att omförhandla avtalet utan förutsätter att ingångna avtal följs och att de stora satsningar på infrastruktur som ingår i avtalet om Västsvenska paketet därmed kan genomföras.

Stockholm den 23 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.