Till innehåll på sidan

Västsahara och Lundin Petroleum

Skriftlig fråga 2006/07:1483 av Palm, Veronica (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-07-10
Fördröjd
2007-07-11
Besvarad
2007-08-13
Svar anmält
2007-08-16
Anmäld
2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 10 juli

Fråga

2006/07:1483 Västsahara och Lundin Petroleum

av Veronica Palm (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Enligt aktuella medieuppgifter är det svenska bolaget Lundin Petroleum delägarna i Island Oil & Gas, som borrar efter olja i det ockuperade Västsaharas territorialvatten. Licenserna bjuds illegalt ut av Marockos regering. Det är inte första gången utländska bolag får licenser. Det amerikanska oljebolaget Kerr-McGee drog sig ur efter internationella protester. Även där fanns en svensk koppling, men den användes som påtryckningsmedel. Sjunde AP-fonden frös alla investeringar i Kerr-McGee i protest mot deras folkrättsstridiga verksamhet.

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Marocko förkastade senast 2003 en FN-plan för fred vars syfte var att ge det västsahariska folket rätt att folkomrösta kring frågan om självständighet. Nu är förhandlingarna äntligen återupptagna och det är viktigt att omvärlden ger sitt stöd till processen.

Sverige har en lång tradition av att stödja ett fritt Västsahara. Då EU slöt ett nytt fiskeriavtal med Marocko röstade den svenska, socialdemokratiska, regeringen som enda land nej till avtalet, eftersom det omfattade också ockuperat territorialvatten. Folk både i exil, i flyktinglägren och på de ockuperade områdena väntar sig ett svenskt stöd. Jag anser det fullständigt oacceptabelt att ett svenskt bolag, i strid med internationell rätt, borrar efter olja utanför Västsaharas kust.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att säkerställa den svenska hållningen avseende Västsaharas rätt till självbestämmande.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.