Till innehåll på sidan

Vardagsrasism

Skriftlig fråga 2012/13:424 av Kaplan, Mehmet (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-03-27
Anmäld
2013-03-27
Fördröjd
2013-04-02
Svar anmält
2013-04-10
Besvarad
2013-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 27 mars

Fråga

2012/13:424 Vardagsrasism

av Mehmet Kaplan (MP)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Flera händelser har rapporterats den senaste tiden som tyder på att det svenska samhället blir allt mer uppdelat i ”vi” och ”de”. Det handlar om busschaufförer som delar upp passagerare utifrån hudfärg, taxibolag som får – och accepterar – beställningar av enbart svenska chaufförer och ambulansförare som säger ”låt honom hoppa, det är ju ändå bara en flykting” och sedan vägrar köra 16-åringen till sjukhus sedan han har försökt ta livet av sig.

Händelserna kan förklaras bort med att det är ”enskilda fall” – men alla enskilda fall blir sammantaget en samhällsstruktur där rasism och särbehandling blir vardag för alla som inte tillhör majoritetssamhället. Vardagsrasism är inte bara en skam för ett demokratiskt samhälle – det innebär också en personlig påfrestning som kan leda till minskat förtroende för samhället och svårigheter att ta vara på sina rättigheter.

Vi har alla ett ansvar för att motverka vardagsrasism. Det ansvaret är särskilt stort inom politiken, som anger reglerna för vårt demokratiska samhälle.

Med anledning av det ovan framförda undrar jag om statsrådet avser att ta några initiativ i frågan gällande aktivt motverkande av vardagsrasism.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.