Till innehåll på sidan

Utvisning av kristna irakier

Skriftlig fråga 2008/09:1160 av Wahlström, Göte (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2009-08-18
Anmäld
2009-08-20
Besvarad
2009-09-01
Svar anmält
2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 18 augusti

Fråga

2008/09:1160 Utvisning av kristna irakier

av Göte Wahlström (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Enligt Sveriges radio och Assyrian International News Agency befinner sig i dag fyra miljoner irakier på flykt. Förföljelsen av kristna irakier har varit ihållande de senaste åren och den 15 juli 2009 rapporterade FN-organet UNHCR att våldet gentemot kristna minoriteter eskalerat i Irak. Sveriges Radio och Ekot uppgav vidare den 11 augusti att det förekommer systematiskt våld mot icke-muslimer i Irak efter att ha följt 25 kristna assyrier som i år utvisats till Bagdad. Nina Shea på den amerikanska regeringens organ mot religiös förföljelse i Washington kallar situationen i Irak för religiös rensning. Den nederländske parlamentarikern Joël Voordewind pekar dessutom i en rapport på det faktum att av de 400 000 kristna irakier som är kvar i landet lever endast 100 000 i "relativ säkerhet”. Detta är uppgifter som alla pekar på att kristna irakier har ett stort skyddsbehov. Trots det osäkra säkerhetsläget för irakiska flyktingar har FN:s flyktingorgan i Turkiet identifierat en kristen irakier som har utvisats från Sverige. UNHCR i Ankara har, till skillnad från Sverige, ansett att mannen har rätt till skydd och gett honom flyktingstatus.

Sverige ska vara en fristad för människor som förföljs. Den svenska lagstiftningen är uppbyggd för att ta hänsyn till att världen förändras och våra kunskaper om förföljelse ökar. Situationen i Irak är nu inne i en oroande utveckling. Då ter det sig särskilt häpnadsväckande att Migrationsverket, med hänvisning till lagstiftning och gällande praxis, menar att förföljelse av kristna människor inte är tillräckligt skäl för att de som drabbas och flyr till vårt land ska få skydd.

Jag vill därför fråga statsrådet Tobias Billström:

Mot bakgrund av vad som anförts, vilka initiativ avser statsrådet att vidta beträffande rättsläget för asylsökande från Irak?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.