Till innehåll på sidan

Utlandssvenskars möjlighet att använda det nationella id-kortet

Skriftlig fråga 2021/22:1740 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2022-06-16
Överlämnad
2022-06-16
Anmäld
2022-06-17
Sista svarsdatum
2022-06-29
Svarsdatum
2022-07-06
Besvarad
2022-07-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Utfärdandet av pass till svenskar i Storbritannien är ett problem som nu bara växer, och allt fler svenskar som bor i England vittnar om problematiken att få ett pass i rimlig tid.

Det nuvarande passkaoset drabbar inte bara svenska medborgare boende i Sverige, än värre drabbas svenskar bosatta utomlands. För svenska medborgare bosatta utomlands är pass och id-kort inte endast användbara vid resor, utan de är nödvändiga för immigrationsstatusen och rätten att vara bosatt i det aktuella landet.

Passet måste uppvisas när man söker jobb, när man söker sjukvård, uträttar bankärenden, söker bidrag, i kontakt med myndigheter och kommuner samt för att hyra eller köpa bostad. Utan pass eller id går det inte att leva ett normalt liv i utlandet.

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och goda relationer till Storbritannien, och det är något vi måste värna. Många var oroliga för att EU-utträdet skulle krångla till det, men frågan är om inte verkligheten har blivit än värre för de drygt 10 000 svenskar som bor i Storbritannien.

När våra grannländer Danmark och Finland tillsammans med övriga EU/EEA-länders medborgare ges möjligheten att åka till Storbritannien och Nordirland med respektive lands nationella id-kort är det förvånansvärt att svenska medborgare inte ges samma möjligheter. Att utöka möjligheten för utlandsbosatta svenskar att använda det nationella id-kortet skulle också underlätta för pressade svenska myndigheter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta åtgärder och ge svenska medborgare samma förutsättningar att resa till Storbritannien och Nordirland med det nationella id-kortet som många andra länder gör inom det europeiska samarbetet? 

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1740 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


Svar på fråga 2021/22:1740 av Lars Mejern Larsson (S)
Utlandssvenskars möjlighet att använda det nationella id-kortet

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder och ge svenska medborgare samma förutsättningar att resa till Storbritannien och Nordirland med det nationella id-kortet som många andra länder gör inom det europeiska samarbetet.

Den situation som har uppstått med långa väntetider för utfärdande av pass är olycklig. För svenskar bosatta i Storbritannien kan det påverka möjligheterna att t.ex. hyra bostad, söka jobb, studera och söka bidrag. Åtgärder vidtas kontinuerligt för att komma till rätta med problemet. Även om väntetiderna nu minskar hos Polismyndigheten fortsätter arbetet med oförminskad intensitet.

Det råder för närvarande stor global efterfrågan på fysiska passböcker. Den kraftiga ökningen gör att passproducenterna just nu har svårt att möta behoven. Det innebär ökade leveranstider, vilka förhoppningsvis också kommer att minska inom en snar framtid.

När det gäller resor ut ur Sverige är huvudregeln enligt passlagen att det för svenska medborgare krävs ett giltigt pass. Undantag gäller för resor inom bl.a. EU och Schengen, vilket alltså inte omfattar Storbritannien. Kravet på giltigt pass vid resa till tredjeland har en koppling till bestämmelserna om passhinder och återkallelse av pass. Dessa bestämmelser syftar delvis till att det i vissa situationer ska vara möjligt att hindra personer från att lämna landet, t.ex. för att undandra sig ett fängelsestraff. Motsvarande bestämmelser saknas för nationella identitetskort. Regler om passkrav vid utresa till tredjeland finns också i våra grannländer, men i till exempel Finland räcker det för finska medborgare som har status som bosatta i Storbritannien med ett finländskt identitetskort vid resor dit.

De säkerhetsaspekter som ligger bakom reglerna i passlagen innebär att de inte bör ändras utan noggranna överväganden. Regeringen fortsätter dock att följa utvecklingen på området.

Stockholm den 6 juli 2022

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.