Till innehåll på sidan

Utbildning för vårdpersonal

Skriftlig fråga 2006/07:1369 av Öberg, Maria (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-06-14
Anmäld
2007-06-14
Besvarad
2007-06-20
Svar anmält
2007-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 14 juni

Fråga

2006/07:1369 Utbildning för vårdpersonal

av Maria Öberg (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Trots varningarna om brist på arbetskraft och behovet av högre kompetens i de flesta yrken, genomförde regeringen en omfattande nedrustning av arbetsmarknadspolitiken i sin första budget i höstas. I vårbudgeten presenterades ännu fler neddragningar i den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen.

Långtidsarbetslösheten bland unga ökar och ungdomskullarna växer de närmaste åren. Då behövs det en kraftfull satsning på utbildning. Stor brist väntas på arbetskraft med yrkesförberedande utbildning. Hälften av denna brist gäller omvårdnad.

Ska det svenska välfärdssamhället stå sig starkt också i framtiden, måste vi satsa på kunskap och kompetens. Det gäller inte minst vården och omsorgen.

Jag vill fråga socialministern vilka åtgärder han avser att vidta för att vården och omsorgen inte ska drabbas av brist på duktig arbetskraft.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.