Unga som vill bidra till fler jobb

Skriftlig fråga 2015/16:1175 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-02
Överlämnad
2016-05-03
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Vänsterregeringens politik leder till färre jobb när det Sverige behöver är förenklade vägar in på arbetsmarknaden, inte en politik som gör det svårare både att få jobb och att anställa. Arbetslösheten bland unga är fortfarande för hög, och i takt med att regeringen höjer trösklar, till exempel skatter och avgifter, för att anställa unga kan den komma att öka ytterligare. Den 1 augusti 2015 skedde den första höjningen av arbetsgivaravgiften för unga, och under 2016 blir avgifterna samma som för övriga anställda. Höjningen kostar 40 000 kronor per person och år, vilket är ett hårt slag mot alla ungas möjlighet att få ett jobb och ett svek mot alla de ungdomar som är på väg in i arbetslivet.

Gymnasiestuderande i Falköping, unga skaraborgare som är framtidens medarbetare inom social omsorg och socialtjänst, föreslår att unga skulle kunna vara behjälpliga för till exempel seniorer eller inom äldreomsorg för att skapa positiva synergieffekter. Unga skaraborgare som lämnat förslaget ser bland annat att arbetslösheten har visat sig öka risken för depression, främst bland unga, och att många äldre i dag är väldigt ensamma – upp till var fjärde dör i ensamhet. I sina studier har de bland annat satt samman faktorer som att var fjärde dör ensam, hög ungdomsarbetslöshet, ökande utanförskap och att aktivitet hos äldre kan öka välmående och livslängd. De föreslår därför att man använder unga människor, i studier eller på väg ut i arbetslivet, till att besöka äldreboenden och umgås med äldre som ett slags motprestation för de bidrag de får. Fler unga skulle bidra till att stimulera äldre, öka välmåendet hos både de äldre och de yngre samt ge tydlig prestation för den enskilde. Detta skulle sedan vara ytterligare en möjlighet vid sidan om att exempelvis söka utbildning eller jobb. Det skulle ge erfarenhet inom omsorg och service hos unga och vara ytterligare ett sätt att få erfarenhet av hur bred arbetsmarknaden i dag är.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: 

 

Avser ministern att lyssna på dagens unga, framtidens medarbetare i socialtjänst och inom social omsorg, och återkomma med konkreta åtgärder för att än fler unga ska kunna bidra och få arbetslivserfarenhet inom omsorg och seniorverksamheter i enlighet med de ungas eget förslag?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1175 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01007/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1175 av Cecilia Widegren (M) Unga som vill bidra till fler jobb

Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att lyssna på dagens unga, framtidens medarbetare i socialtjänst och inom social omsorg, och återkomma med konkreta åtgärder för att än fler unga ska kunna bidra och få arbetslivserfarenhet inom omsorg och seniorverksamheter i enlighet med de ungas eget förslag.

Jag har läst artikeln i Falköpings Tidning från onsdagen den 20 april. Det är glädjande att läsa om det förslag som ungdomarna på Ållebergsgymnasiet har presenterat gällande att arbetslösa ungdomar kan engagera sig för ensamma äldre. Att få fler ungdomar intresserade av att arbeta inom välfärdssektorn är viktigt för Sveriges framtid.

Behovet av personal i välfärden är skriande och det blir allt viktigare att unga också ser en framtid i välfärdsjobben och ges möjlighet att utbilda sig till dessa yrken. Jag ser med glädje att SKL tillsammans med Kommunal nu tecknat ett avtal om undersköterskornas löner. Goda arbetsvillkor tror jag är en viktig nyckel för att attrahera fler unga till välfärdsjobben.

Många kommuner gör idag redan viktiga insatser för att fler unga ska kunna bidra och få arbetslivserfarenhet inom omsorg och seniorverksamheter, exempelvis genom sommarjobb eller volontärverksamhet i kommunens regi.

Regeringen har i arbetet mot långtidsarbetslöshet skapat fler vägar in till bristyrken. Vi har investerat i fler platser i yrkesvux och komvux. Vi har möjliggjort för unga att kombinera arbete med reguljär utbildning. Vi har skapat snabbspår för nyanlända med utbildning eller erfarenhet från något av våra bristyrken.

Ungdomsarbetslösheten minskade betydligt under 2015 och uppgick då till i stort sett samma nivå som före finanskrisen 2008. Många unga studerar på heltid samtidigt som de söker arbete. Om dessa ungdomar exkluderas ligger ungdomsarbetslösheten på drygt 11 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 2002. Att i det sammanhanget påstå att regeringens politik leder till färre jobb är därför direkt felaktigt.

Stockholm den 11 maj 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.