Tvångstestning vid utvisning

Skriftlig fråga 2021/22:996 av Tobias Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-02-02
Överlämnad
2022-02-02
Anmäld
2022-02-03
Svarsdatum
2022-02-09
Sista svarsdatum
2022-02-09
Besvarad
2022-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Det växande skuggsamhället i Sverige aktualiserades på nytt förra veckan när det framgick att över 10 000 personer med utvisningsbeslut avvikit och blivit efterlysta av polisen bara förra året. Detta är direkt oroväckande eftersom det i sig rör sig om potentiella säkerhetshot som befinner sig illegalt i vårt land.

Problematiken stannar dock inte där; även i ärenden där myndigheterna har koll på den berörda individen är det långt ifrån alltid utvisningen blir av. Det är ofta en konsekvens av samarbetssvårigheter med individens hemland. Under pandemin har denna möjlighet för andra stater att försvåra utvisningen från Sverige av deras egna medborgare ökat.

Exempelvis menade Afghanistan tidigt att de, mot bakgrund av smittspridningsrisken, inte kunde ta emot sina egna medborgare. Senare har ett flertal personer som skulle utvisas, inte minst afghaner, undgått utvisning genom att vägra genomföra ett covidtest. Samtidigt har svenska myndigheter inte kunnat tvinga dem att genomföra detta test. Information om den ordningen har sedan spridit sig till andra i samma situation och resulterat i något av ett dödläge.

Riksdagen uppfattade denna problematik och riktade i juni förra året ett tillkännagivande till regeringen om att polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut. Det är en möjlighet som polisen efterfrågat, men trots detta har regeringen inte gått riksdagen till mötes ännu.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att följa riksdagens tillkännagivande och ge polisen möjligheten att tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:996 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2022/ 00414 Justitiedepartementet Integrations- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:996 av Tobias Andersson (SD)
Tvångstestning vid utvisning

Tobias Andersson har frågat mig om jag avser att följa riksdagens tillkännagivande och ge polisen möjligheten att tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut.

En grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som motverkar framväxten av ett skuggsamhälle är att den som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige återvänder till sitt hemland.

Regeringen arbetar för att öka återvändandet av personer som inte har tillåtelse att vistas i landet. Bland annat har Migrationsverket och Polismyndigheten fått i uppdrag att intensifiera sitt arbete för att väsentligt öka återvändandet. Myndigheterna har Regeringens fulla stöd i detta arbete. Regeringen kommer också att ytterligare intensifiera den pågående dialogen med länder som inte återtar sina medborgare.

Tvångstestning av människor som ska återvända är en mycket långtgående åtgärd som även har grundlagsaspekter genom skyddet i regeringsformen mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Därför måste den typen av åtgärder både analyseras och övervägas noga. Regeringen avser att återkomma till frågan om hantering av riksdagens tillkännagivande.

Stockholm den 9 februari 2022

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.