Till innehåll på sidan

Turkiet

Skriftlig fråga 2010/11:622 av Güclü Hedin, Roza (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2011-06-23
Anmäld
2011-06-27
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar anmält
2011-06-30
Besvarad
2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 juni

Fråga

2010/11:622 Turkiet

av Roza Güclü Hedin (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I början av denna vecka beslutade den turkiska valmyndigheten att rösta ned en nyinvald parlamentarikers riksdagsplats. Detta trots att kandidaten fått det officiellt bekräftade juridiska beviset som styrker och legitimerar dennes status som invald parlamentariker i det turkiska parlamentet. Kandidaten fick över 77 000 personröster. Detta agerande strider mot den turkiska grundlagen.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga:

Vad avser utrikesministern att göra för att lyfta detta på EU-nivå utifrån det arbete som görs för att Turkiet ska leva upp till de kriterier som gäller för ett Europamedlemskap?

Svar på skriftlig fråga 2010/11:622 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 30 juni

Svar på fråga

2010/11:622 Turkiet

Utrikesminister Carl Bildt

Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att lyfta frågan på EU-nivå om att den turkiska valmyndigheten beslutat att rösta ned en nyinvald parlamentarikers riksdagsplats. Även om inte frågan nämner vilken parlamentariker det handlar om tror jag mig veta vilket fall vi talar om. Trots detta kan jag bara göra generella kommentarer och inte svara på om och i så fall hur jag kommer att lyfta fram ett enskilt fall inom EU-arbetets ramar.

Jag vill i detta sammanhang dock betona att Sverige och EU i dialogen med den turkiska regeringen regelbundet lyfter fram denna typ av frågor, exempelvis behovet av en bredare konstitutionell reform. Förra årets folkomröstning om nödvändiga konstitutionsändringar visar att den pågående dialogen med Turkiet och det ökade trycket från de turkiska medborgarna har effekt, och leder till reformer. Ändringarna begränsar militärdomstolarnas inflytande, reformerar rättsväsendet, skapar en ombudsmannainstitution och stärker skyddet för personuppgifter. Sverige ser mycket positivt på att detta angelägna arbete nu fortsätter. Den turkiska regeringen aviserade efter parlamentsvalet den 12 juni en reviderad konstitution, vilket kommer att bli mycket viktigt för Turkiet och för EU närmandet och harmoniseringen med unionens regelverk.

Att Turkiet under det senaste decenniet blivit ett väsentligt mer öppet samhälle, politiskt och ekonomiskt, står faktiskt utom allt tvivel. Det är en positiv utveckling, som utgör en inspirationskälla för frihetsrörelser runt om i Medelhavsregionen, men som måste fortsätta att utvecklas mot EU:s gemensamma värdegrund. Sverige och EU kommer naturligtvis att fortsätta att driva denna fråga och stödja Turkiets reformprocess.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.