Till innehåll på sidan

Tullverkets straffavgifter

Skriftlig fråga 2021/22:1890 av Pia Steensland (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-08-25
Överlämnad
2022-08-25
Anmäld
2022-09-05
Svarsdatum
2022-09-08
Sista svarsdatum
2022-09-08
Besvarad
2022-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Under 2016 skedde ett administrativt misstag i Oxelösunds hamn som ledde till att en last med kokskol till SSAB inte förtullades på rätt sätt. Misstaget upptäcktes senare i samband med en intern kontroll. Kort därefter lämnades en självrättelse in till Tullverket, och aktuella avgifter och skatter reglerades. Värdet på den aktuella lasten var cirka 50 miljoner kronor.

År 2018 meddelar Tullverket att Oxelösunds hamn, på grund av misstaget, ska betala 267 miljoner kronor i punktskatter och moms. Det är förstås viktigt att inbetalningar av såväl skatt som tull sker på ett korrekt sätt, och det är aldrig bra när misstag sker. Men det bör enligt min mening finnas en proportionalitet mellan en myndighets straffavgifter och felets karaktär.

Felet i den aktuella frågan har inte inneburit någon ekonomisk vinning för Oxelösunds hamn. Det är också värt att notera att i det aktuella fallet är det Oxelösunds hamn och SSAB själva som upptäckt felet och därefter omgående lämnat in en rättelse. Man har alltså inte försökt dölja något, utan i stället omedelbart försökt ställa saker till rätta. Det har därmed aldrig funnits någon risk för skattebortfall. Trots det har Tullverket beslutat att hamnen ska betala straffavgifter som är 200 miljoner mer är än värdet på den aktuella lasten. Det är också värt att notera att straffavgiften på 267 miljoner kronor är nästan lika höga som omsättningen för hamnen för 2017, som var 329 miljoner kronor.  Enligt min mening saknas det därmed proportionalitet mellan Tullverkets beslut om straffavgifter och konsekvensen för företaget. I praktiken kan Tullverkets beslut försätta en av Sveriges viktigaste hamnar i konkurs.

I sammanhanget är det värt att notera att regeringen, enligt tullagen, kan medge befrielse från annan skatt än tull om det finns synnerliga skäl.

Jag är medveten om att ministern inte har möjlighet ge ett svar direkt kopplat till det enskilda fallet, men utifrån en systemnivå vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Anser ministern och regeringen att det är rimligt att Tullverket kan ge straffavgifter som är flera gånger högre än värdet på en last då det inte finns risk för skattebortfall, och om inte, vilka åtgärder är regeringen villig att vidta för att säkerställa en proportionalitet i enlighet med tullagens intentioner mellan straffavgifter, felets karaktär och konsekvenserna för företaget?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.