Till innehåll på sidan

Tullens möjlighet att ingripa vid utförsel av stöldgods

Skriftlig fråga 2017/18:695 av Pia Nilsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-01-31
Överlämnad
2018-02-01
Anmäld
2018-02-02
Svarsdatum
2018-02-07
Sista svarsdatum
2018-02-07
Besvarad
2018-02-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Enligt Larmtjänstpodden, försäkringsbolagens radioutsändning på nätet, försvinner stulet gods för uppskattningsvis 1–2 miljarder kronor ut ur landet varje år. Uppskattningen av värdet av det utförda stöldgodset bygger på försäkringsbolagens statistik.

Internationella ligor påstås ha byggt upp gigantiska stöldorganisationer, och landsbygden drabbas hårt när bildelar, entreprenad- och jordbruksmaskiner, båtmotorer och robotgräsklippare försvinner.

Tullen kan inte agera vid misstänkt utförsel av stöldgods. Stölden är ett brott enligt brottsbalken, men när godset kommer till gränsen är det inte längre ett stöldbrott utan ett häleribrott. Tullverket har, på grund av att det inte finns några restriktioner för utförsel, inga befogenheter att agera på stöldgodset.

För att tullen ska få ingripa krävs det antingen en ändring av brottsbalken eller en ny förordning.

De få begränsningar som finns för utförsel i dag gäller kulturföremål och krigsmaterial. Trots att regeringen sagt att stölder på landsbygd ska stoppas har en moment 22-liknande situation uppstått. Finansdepartementet har begärt uppgifter från Tullverket om hur frekvent det är med utförsel av stöldgods för att kunna angripa problemet. De uppgifterna finns inte. Det förs ingen statistik eftersom tullen inte får ingripa.

De kontroller som ändå görs av fordon på väg ut ur landet sker till stor del vid färjelägena, men då måste tullen kalla på polis för att ett gripande ska ske. Ofta uppstår problem eftersom tjuvarna har en förmåga att komma just före färjans avgång för att minimera risken att bli stoppade av tullen och undvika att bli kontrollerade.

Stölderna drar också med sig annan brottslighet, såsom människohandel, vapenhandel och narkotikasmuggling.

Varje år betalar försäkringsbolagen ut ersättningar för stölder och inbrott på 3 miljarder kronor. En uppskattning från Tullverket är att hälften av stöldgodset förs utomlands av de internationella stöldligorna.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern och regeringen vidta för att ge tullen befogenheter att på plats kunna agera mot misstänkt utförsel av stöldgods?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:695 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)Fi2018/00405/

S3

Fi2018/00421/S3

Fi2018/00475/S

3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:677 av Andreas Carlson (KD) Ökade befogenheter för tullen, fråga 2017/18:679 av Anders Åkesson (C) Utförsel av stöldgods ur landet och fråga 2017/18:695 av Pia Nilsson (S) Tullens möjlighet att ingripa vid utförsel av stöldgods

Andreas Carlson har frågat mig vad jag tänker göra för att tullen ska kunna beslagta stulet gods och frihetsberöva misstänkta brottslingar. Anders Åkesson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ i syfte att ge tullen denna befogenhet att ingripa och Pia Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen tänker vidta för att ge tullen befogenheter att på plats kunna agera mot misstänkt utförsel av stöldgods.

Det är ett betydande problem att internationella brottsnätverk kommer till Sverige för att begå organiserade tillgreppsbrott. Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk så att mängden organiserade tillgreppsbrott som begås i landet minskas.

Regeringen avser att lämna ett gemensamt uppdrag till Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk.

Jag vet av erfarenhet från punktskatteuppdraget, där myndigheternas gemensamma insatser ledde till att de s.k. spritbussarna slogs ut, att när myndigheterna samverkar är det möjligt att nå mycket långt för att förhindra


och stoppa organiserad brottslighet. Jag kommer att fortsätta följa frågan om utförsel av stöldgods och myndigheternas arbete med uppdraget.

Stockholm den 7 februari 2018

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.