Trafikverkets avgifter

Skriftlig fråga 2022/23:593 av Lars Isacsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-22
Överlämnad
2023-04-24
Anmäld
2023-04-25
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Statsrådet Andreas Carlsson och jag hade den 28 mars en interpellationsdebatt om Trafikverkets höga avgifter som drabbar idrottsföreningar och ideella föreningar när de behöver nyttja Trafikverkets vägar. I debatten uttryckte statsrådet att regeringen skulle behandla frågan skyndsamt, att det är en fråga som regeringen prioriterar och att man arbetar i högt tempo. 

Det är nu snart maj och sommaren närmar sig snabbt.

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är:

 

När kommer regeringen att fatta beslut om de åtgärder som Trafikverket föreslår i sin utredning? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:593 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:593 av Lars Isacsson (S)
Trafikverkets avgifter

Lars Isacsson har frågat mig om när regeringen kommer att fatta beslut om de åtgärder som Trafikverket föreslår i sin redovisning av uppdraget att analysera hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur.

Det är viktigt att föreningslivet har goda förutsättningar för att bedriva idrott och annan verksamhet som sker på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur.

Trafikverkets förslag till åtgärder bereds inom Regeringskansliet och jag avser att återkomma i frågan i närtid.

Stockholm den 3 maj 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.