Till innehåll på sidan

Totalvikten för B-körkort

Skriftlig fråga 2015/16:1407 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-22
Överlämnad
2016-06-23
Anmäld
2016-06-27
Svarsdatum
2016-06-29
Sista svarsdatum
2016-06-29
Besvarad
2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

För ett vanligt B-körkort får totalvikten för fordon och släp inte överstiga 3 500 kilo. En lite större kombi väger i dag runt 2 200 kilo. Detta innebär att ett släp får väga max 1 300 kilo för att en person med vanligt B-körkort ska få köra fordonet.

Om en förare i stället väljer att använda sig av en mindre bil så kan vikten på släpet öka med ett antal hundra kilo. Men då finns risken att fordonsekipaget i stället blir mindre trafiksäkert än vad som hade varit fallet om föraren i stället hade valt att en större kombimodell.

Sedan 2013 finns möjligheten att ta ett utökat B-körkort. Med en utökad behörighet kan en person då i stället köra ett fordon med släp med en fordonskombination på max 4 250 kilo. För många personer är det väldigt omständligt och dyrt att ansöka om och köra upp för ett utökat B-körkort. Speciellt då det allt som oftast bara rör sig om att frakta 100 kilo eller lite mer över gränsen på 3 500 kilo som det handlar om.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Pågår det något arbete i regeringen för att höja totalvikten för B-körkort från 3 500 kilo till exempelvis 4 000 kilo?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1407 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/04517/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1407 av Lars Mejern Larsson (S) Totalvikten för B-körkort

Lars Mejern Larsson har frågat mig om det pågår något arbete i regeringen för att höja totalvikten för B-körkort från

3 500 kilo till exempelvis 4 000 kilo.

Reglerna för körkortbehörigheter bestäms i direktiv 2006/126/EG, det så kallade tredje körkortsdirektivet. Riksdagen fattade beslut den 14 december 2011 om att införliva de nya reglerna i svensk lagstiftning. Sverige kan inte utfärda egna bestämmelser om körkortsbehörigheter som avviker från de som fastställs i direktivet.

Den som innehar körkort med behörighet B och har godkänts i ett särskilt körprov får framföra en fordonskombination vars totalvikt överstiger 3,5 men inte 4,25 ton. Förarprovet för utökad behörighet B genomförs hos Trafikverket.

Det tredje körkortsdirektivet möjliggör för medlemsstaterna att i nationell lagstiftning välja mellan förarprov eller utbildning för att körkortstagare ska beviljas utökad behörighet. Det framkommer av slutbetänkandet av 2007 års körkortsutredning SOU 2008:130 En reformerad körkortslagstiftning - Genomförandet av tredje körkortsdirektivet att provalternativet är ett mer flexibelt system än utbildningsalternativet och dessutom det som bäst förenar önskemålen att garantera att föraren framför fordonskombinationen på ett trafiksäkert sätt och att det sker till en rimlig kostnad för den enskilde.

Regeringens trafiksäkerhetsarbete utgår från nollvisionen och Sveriges arbete har varit och är framgångsrikt i att åstadkomma färre omkomna och skadade i trafiken.

Stockholm den 28 juni 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.