Torkan och det svenska köttet

Skriftlig fråga 2017/18:1584 av Christian Holm Barenfeld (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2018-07-17
Överlämnad
2018-07-18
Sista svarsdatum
2018-08-01
Svarsdatum
2018-08-07
Besvarad
2018-08-07
Anmäld
2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den varma sommaren och långa torkan har lett till en omfattande betesbrist som fört med sig att många bönder tvingas slakta eller riskerar att behöva slakta sina djur. Situationen ser likadan ut i stora delar av vårt land och inte minst här i Värmland. Detta får givetvis negativa konsekvenser för bönderna på många sätt. Ett sätt att mildra de negativa konsekvenserna och att hjälpa till med detta är att vi helt enkelt köper mer svenskproducerat kött.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Har statsrådet för avsikt att ta initiativ till att öka konsumtionen av svenskproducerat kött för att förbättra lantbrukarnas möjligheter att få avsättning för alla de djur som nu tvingas till slakt på grund av torkan?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1584 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)N2018//04188/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1584 av Christian Holm Barenfeld (M)
Torkan och det svenska köttet

Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till att öka konsumtionen av svenskproducerat kött för att förbättra lantbrukarnas möjligheter att få avsättning för alla de djur som nu tvingas till slakt på grund av torkan.

Regeringen har under sommaren haft en nära dialog med Statens jordbruksverk och näringen kring torkan. Vi fortsätter tillsammans att se på olika lösningar som kan underlätta för lantbrukare framöver. Statens jordbruksverk arbetar aktivt och har till exempel medgett undantag för att lantbrukare ska kunna skörda foder på gräsmarker som annars inte ska skördas. Näringen arbetar på sitt håll till exempel med att samordna lantbrukare för att hantera foderbristen. Hela branschen sluter upp och det gläder mig att se ett sådant stort engagemang i den svåra situation som råder.

Det är konsumenterna själva som i slutändan avgör vilka livsmedel de köper. Den frivilliga ursprungsmärkningen ”Från Sverige” som tagits fram av branschen syftar till att hjälpa konsumenter göra informerade val i butik. Regeringen anser att det ska vara lika lätt för konsumenter på restaurang att göra informerade val om livsmedlens ursprung. Därför har regeringen gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för en anmälan till EU-kommissionen om obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang och i storhushåll.

Stockholm den 7 augusti 2018

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.