Till innehåll på sidan

Tillfälliga förändringar i sjöfartsstödet

Skriftlig fråga 2019/20:1350 av Hampus Hagman (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-05-13
Överlämnad
2020-05-14
Anmäld
2020-05-19
Svarsdatum
2020-05-20
Sista svarsdatum
2020-05-20
Besvarad
2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den pågående pandemin covid-19 har fört med sig en djup ekonomisk kris som drabbat snart sagt alla sektorer i hela världen. Sverige har liksom andra länder därför infört en rad stöd riktade till företag för att rädda arbetstillfällen och hjälpa företagen att övervintra krisen. Bland dessa stöd återfinns korttidspermitteringarna och det nyligen aviserade omställningsstödet, som riktar sig brett till alla branscher.

Samtidigt ser vi att olika branscher står inför olika typer av problem. Transportsektorn har drabbats särskilt hårt, inte minst som en följd av den nödvändiga minskningen av resor, och därför har vissa extra stöd införts i denna sektor, såsom stödet till flyget. Men även sjöfartssektorn drabbas mycket hårt, och därför behövs åtgärder som särskilt stöder denna bransch.

En lämplig åtgärd vore att tillfälligt ändra reglerna för sjöfartsstödet så att det kan betalas ut även för personal som för närvarande inte är i arbete. Det svenska sjöfartsstödet betalas ut under förutsättning att fartygen är i trafik, vilket i nuläget innebär att det sjöfartsstöd som budgeterats för innevarande år i många fall nu inte betalas ut. Följden av det är att rederiernas kostnad för permitterade medarbetare nu ökar kraftigt, vilket kan få uppsägningar som följd. Det vore mycket olyckligt för de enskilda som drabbas, för den svenska sjöfarten och för alla dem som är beroende av att människor reser till och från Sverige. En förändring behöver komma till stånd skyndsamt.

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern och regeringen att förändra regelverket så att sjöfartsstöd tillfälligt kan betalas ut till rederier som tvingats ta fartyg ur trafik på grund av den pågående pandemin?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.