Tidsplan för bredbandsstrategin 2.0

Skriftlig fråga 2015/16:735 av Erik Ottoson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-03
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I min skriftliga fråga 2015/16:678 till statsrådet Mehmet Kaplan bad jag honom att beskriva hur tidsplanen för att ta fram en ny bredbandsstrategi ser ut. Därvid svarade statsrådet med ett fylligt svar om berörde själva processen men inte själva tidsplanen för när vi kan räkna med att se en ny bredbandsstrategi framtagen och antagen. Jag delar till fullo statsrådets uppfattning att tid är avgörande och att vi ständigt måste kämpa för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Därför är det också väldigt viktigt att vi får en förnyad strategi på plats vilket också är bakgrunden till min fråga. Som statsrådet också redogör för är den nuvarande strategin från 2009 och till dess att en ny är på plats så är det den gamla som gäller.

Mot bakgrund av bland annat ovanstående vill jag åter igen fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Hur ser tidsplanen för att få fram en ny bredbandsstrategi ut?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:735 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/00926/ITP

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:735 av Erik Ottoson (M) Tidsplan för bredbandsstrategin 2.0

Erik Ottoson har frågat mig hur tidsplanen för att få fram en ny bredbandsstrategi ser ut.

Den nuvarande bredbandsstrategin beslutades 2009 och målen formulerades med sikte på 2020. Det är viktigt att, såsom regeringen framhåller i budgetpropositionen 2016, säkerställa att bredbandsstrategin fortsätter att vara relevant och framåtblickande. Det gör regeringen genom att ha givit Bredbandsforum ett förlängt uppdrag till och med 2020.

Regeringen anser att det är viktigt att skapa fortsatt goda förutsättningar för snabb utbyggnad av bredband, fast och mobilt, också efter 2020
därför fortsätter regeringen sitt arbete med att utveckla bredbandspolitiken. Arbete med att specificera inriktningen för bredbandspolitiken initierades i samband med möte i Bredbandsforums styrgrupp 2015 och det arbetet väntas kunna avslutas under året. Någon närmare tidsplan utöver detta kan inte redovisas i dagsläget.

Stockholm den 9 februari 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.