Till innehåll på sidan

Systembolaget och utlandsbaserade aktörers e-handel

Skriftlig fråga 2021/22:1737 av Pia Steensland (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-06-16
Överlämnad
2022-06-16
Anmäld
2022-06-17
Svarsdatum
2022-06-22
Sista svarsdatum
2022-06-22
Besvarad
2022-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Nyligen meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen i en dom att e-handelsföretaget Winefinder får fortsätta att sälja sina produkter till svenska konsumenter via internet. Detta tillåts då företaget är baserat i Danmark.

Bakgrunden till domen är att Systembolaget 2020 lämnade in en stämningsansökan mot Winefinder. I första instans, Patent- och marknadsdomstolen, ansågs Winefinders verksamhet strida mot svensk alkohollagstiftning. Winefinder överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen, som nu har givit ett motsatt utslag.

Systembolagets avdelningsdirektör för bolag och samhälle kommenterande avgörandet från Patent- och marknadsöverdomstolen i tidningen Dagens industri och sa då att det ”utmanar vår svenska modell och öppnar upp för en handel online som kan påverka folkhälsan i Sverige negativt”.

Jag ser en uppenbar risk för att domen ger grönt ljus för fler utlandsbaserade aktörer att börja med försäljning av alkohol till svenska konsumenter. En sådan utveckling skulle urholka grunden i Sveriges restriktiva alkoholpolitik – Systembolagets detaljhandelsmonopol. Detta är oroande då Systembolagets monopol är en bärande del i att den svenska restriktiva alkoholpolitiken är framgångsrik ur ett solidariskt perspektiv och ett folkhälsoperspektiv.

Baserat på det ovanstående önskar jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

Delar ministern och regeringen min oro för att avgörandet från Patent- och marknadsöverdomstolen hotar grunden i Sveriges restriktiva alkoholpolitik, och vilka åtgärder kommer ministern och regeringen i så fall att vidta för att säkerställa att Sverige även i fortsättningen kan ha en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.