Till innehåll på sidan

Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna

Skriftlig fråga 2002/03:131 av Emanuel Johansson, Jan (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-11-14
Anmäld
2002-11-14
Besvarad
2002-11-20
Svar anmält
2002-11-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 14 november

Fråga 2002/03:131

av Jan Emanuel Johansson (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna

På grund av brist på pengar hotas nu den jouröppna djursjukvården vid Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna. Risken finns att upp till 1 000 hästar inte kommer att kunna tas emot när de behöver vård under jourtid. Besparingarna innebär också att vårt lands kompetens på veterinärområdet riskerar att försvagas i och med den sämre utbildningskvalitet som kan följa av besparingarna.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta i syfte att trygga såväl hästarnas möjligheter till behandling under jourtid som kompetensen hos landets veterinärer?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.