Sveriges bistånd till Kambodja

Skriftlig fråga 2016/17:1896 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-09-06
Överlämnad
2017-09-07
Anmäld
2017-09-12
Svarsdatum
2017-09-13
Sista svarsdatum
2017-09-13
Besvarad
2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Den 5 september åtalades oppositionsledaren i Kambodja, Kem Sokha, för landsförräderi och riskerar uppemot 30 års fängelse. Fallet är det senaste och ett mycket allvarligt exempel på premiärminister Hun Sens begränsande av regimkritiska politikers och mediers handlingsutrymme.

Nedstängningen av The Cambodia Daily, en av Kambodjas få oberoende dagstidningar, den 3 september är ett annat allvarligt exempel. Tidningen, som ofta har skrivit regimkritiska texter, fick 30 dagar på sig att betala en plötsligt ålagd skatt på 6,3 miljoner dollar.

Det svenska biståndet till Kambodja går bland annat till att stödja myndigheter, däribland skatteverket, som nu används för att tysta oberoende medier.

Svenska medier har uppmärksammat händelseutvecklingen och de senaste allvarliga händelserna, och statssekreterare Ulrika Modéer har sagt att det finns skäl att se över det svenska biståndet till Kambodja. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

På vilka sätt kommer det svenska biståndet till Kambodja att förändras, och vilka nya krav kommer att ställas på Kambodja?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1896 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga av 2016/17:1896 av Sofia Arkelsten (M) Sveriges bistånd till Kambodja

Sofia Arkelsten har frågat mig på vilka sätt det svenska biståndet till Kambodja kommer att förändras, och vilka nya krav som kommer att ställas på Kambodja.

Det är med stor oro som jag följer den senaste utvecklingen i Kambodja. Genom EU har vi bl.a. krävt ett omedelbart frisläppande av oppositionsledaren Kem Sokha. Som Sofia Arkelsten skriver är detta bara ett av flera exempel på hur opposition och medias handlingsutrymme inskränks i Kambodja. Detta ska ses i ljuset av parlamentsvalet sommaren 2018.

Sverige, som del av EU men också bilateralt, fortsätter att tydligt markera mot utvecklingen genom uttalanden och i samtal med företrädare för regeringen på olika nivåer. Genom vårt utvecklingssamarbete ökar vi våra möjligheter att föra dialog och påverka beslutsfattare. Vi för också samtal med en bred krets av aktörer både lokalt i Kambodja och i Sverige för att ta del av deras bedömning av situationen.

Vårt svenska utvecklingssamarbete är långsiktigt och vi ser att det bidrar till att stödja områden som är av stor betydelse för Kambodjas fortsatta utveckling och demokratisering. Svenskt stöd inkluderar bl.a. insatser som syftar till förbättrad insyn och ansvarsutkrävande i samhället, men också arbete för att bidra till en välfungerande statsförvaltning som kan ta ansvar för landets utveckling.

Syftet med det svenska stödet till det kambodjanska skatteverket är bland annat att stärka skatteuppbörden i Kambodja som länge varit mycket låg även om den de senare åren har stärkts. Detta är viktigt i alla länder för att staten ska kunna finansiera offentlig verksamhet som utbildning, hälsovård och infrastruktur. Svenska skatteverket bedriver med Sida-finansiering ett tekniskt samarbete med Kambodjas skattemyndighet. Samarbetet innebär överföring av kapacitet, inte av finansiella medel. Stödet bidrar till att stärka förvaltningens kapacitet kring service till skattebetalare, införande av ett system för personlig inkomstbeskattning och ökad effektivitet inom kontantsektorn.

Formerna för, och inriktningen på, utvecklingssamarbetet ses kontinuerligt över, inte minst vid en negativ utveckling som den i Kambodja, som vi tar på stort allvar. Detta är en del av Sidas löpande uppföljning som ansvarig myndighet för genomförandet av utvecklingssamarbetet. Justeringar inom ramen för nuvarande strategi sker i dialog med UD. Sida planerar t.ex. för att ytterligare stärka upp stödet för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer genom att öka Sveriges redan betydande stöd till civilsamhället, stärka ungdomars deltagande och öka stödet till FN:s lokala MR-kontor (OHCHR).

Stockholm den 13 september 2017

Isabella Lövin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.