Svenskt bistånd till Islamic Relief

Skriftlig fråga 2020/21:38 av Mats Nordberg (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-09-10
Överlämnad
2020-09-11
Anmäld
2020-09-15
Svarsdatum
2020-09-16
Besvarad
2020-09-16
Sista svarsdatum
2020-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I början av september avbröt den tyska hjälporganisationen Aktion Deutschland Hilft, med Tysklands utrikesminister som ordförande, samverkan med organisationen Islamic Relief. Uteslutningen kopplas till att organisationen utryckt antisemitiska sympatier och också stöd för Hamas.

I samband med att dessa uppgifter om Islamic Relief offentliggjordes avgick Islamic Reliefs styrelse, enligt uppgift med löftet att inte återkandidera. Den tidigare ordföranden, den svenska medborgaren Lamia El Amri, har detta till trots nu blivit vald till vide ordförande i organisationen.

Islamic Reliefs starka kopplingar till Muslimska brödraskapet ledde till att Tyskland 2019 officiellt förklarade Islamic Relief som en del av brödraskapet.

Sverige är ett av Islamic Reliefs största givarländer, avsevärt större än vad Aktion Deutschland Hilft har varit. Biståndet till Islamic Relief Sverige har ökat från 49 miljoner kronor år 2013 till 159 miljoner kronor år 2019.

Islamic Relief har starka kopplingar till olika rörelser i Sverige, varför fortsatt ställningstagande för antisemitism och ensidigt ställningstagande för Hamas från organisationens sida kan vara skadligt för Sveriges anseende. 

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson är därför:

 

Med anledning av de kopplingar till antisemitism och till Hamas som gjorts beträffande organisationen Islamic Relief, och med anledning av Tysklands tillbakadragna stöd, avser regeringen nu att avsluta samarbetet med Islamic Relief, och om inte, hur motiverar regeringen detta?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:38 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)Utrikesdepartementet

Statsrådet Eriksson

Till riksdagen


Svar på fråga 2020/21:17 av Magdalena Schröder (M) Biståndssamarbete med Islamic Relief, fråga 2020/21:28 av Robert Hannah (L) Bistånd till organisationer som sprider hat och fråga 2020/21:38 av Mats Nordberg (SD) Svenskt bistånd till Islamic Relief

Magdalena Schröder, Robert Hannah och Mats Nordberg har ställt frågor till mig som rör bistånd till organisationen Islamic Relief. Frågorna besvaras gemensamt.

Jag har tidigare svarat på flera frågor med koppling till svenskt stöd genom organisationen Islamic Relief, 2019/20:1898, 2019/20:1913 av Björn Söder (SD) 2019/20:2030 av Hans Wallmark (M) 2019/20:2035 av Markus Wiechel (SD), 2019/20:2036 av Markus Wiechel (SD) 2019/20:2077 av Björn Söder (SD), där jag utvecklar regeringens syn.

Det stämmer att jag är beredd att vidta åtgärder om fakta framkommer som visar att en organisation som vi samarbetar med inte lever upp till kriterier för samarbete, såsom demokratiska värderingar och respekt för mänskliga rättigheter. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det är ansvarig myndighet som ansvarar för uppföljning och granskning av sina partner.

De senaste tre åren har Islamic Relief Worldwide kommit väl ut i utvärderingar och certifierats enligt Core Humanitarian Standards. Just nu pågår en utvärderingsprocess inom Sida av Islamic Relief Sverige och andra organisationer, en utvärderingsprocess vars slutsatser jag inte avser föregripa. Det är viktigt att påståenden granskas för att kunna bedömas.

De omständigheter som ligger till grund för ett beslut ska vara konkreta och möjliga att bemöta och verifiera.

Vad gäller specifikt Islamic Relief kan sägas att organisationen genomgått mer än 500 revisioner och granskningar de senaste tio åren. Efter den senaste tidens händelser har Charity Commission inlett ett s.k. efterlevnadsärende. Resultatet av detta förväntas om ca en månad.

Låt mig slutligen upprepa att det är Sida som ansvarar för uppföljning och granskning av sina partner och att regeringen inte bör detaljstyra vilka partner Sida ska ha.

Stockholm den 16 september 2020

Peter Eriksson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.