Till innehåll på sidan

Stöd från Sida till statsaktörer som bryter mot mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2018/19:671 av Maria Nilsson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-05-17
Överlämnad
2019-05-20
Anmäld
2019-05-27
Svarsdatum
2019-05-29
Sista svarsdatum
2019-05-29
Besvarad
2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

År 2015 offentliggjorde den belarusiske presidenten Alexander Lukasjenko, av många benämnd som Europas siste diktator, ett dekret som syftade till att beskatta personer som inte var registrerade på den officiella arbetsmarknaden. Denna skatt kom att benämnas parasitskatten eftersom dess syfte endast var att komma åt personer som sas parasitera på välfärden utan att bidra med skatteintäkter.

Dekretet ansågs stå i strid med den belarusiska konstitutionen. Införandet av dekretet ledde också till stora demonstrationer. År 2018 justerades skatten så att de som berörs i stället skulle betala fullt pris på kommunal service som annars kraftigt subventionerades av den belarusiska staten. Till de högsta ansvariga för införandet av detta hör arbetsmarknadsdepartements högsta chefer. Samma aktörer är också ansvariga för ett Sidafinansierat projekt där svenska Arbetsförmedlingen är den svenska partnern.

Därtill införde nyligen Belarus statliga universitet ett nytt regelverk som innebär att studenter på universitetet förbjuds att offentligt kritisera universitetet. Universitetet är samarbetspartner i flera Sidafinansierade insatser. Dessutom har Svenska institutet finansierat insatser där det belarusiska statliga universitetet varit samarbetspartner.

Biståndsministern var särskilt tydlig vid sitt tillträdande att delar av biståndsfokus skulle vara inriktat på demokratifrämjande insatser i Östeuropa.

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson blir därför:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att svenskt bistånd inte går till eller hanteras av aktörer som bryter mot mänskliga rättigheter och att det inte sker med en svensk myndighet som primär partner i projekt?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:671 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)Utrikesdepartementet

Statsrådet Eriksson

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:671 av Maria Nilsson (L)
Stöd från Sida till statsaktörer som bryter mot mänskliga rättigheter

Maria Nilsson har frågat mig hur jag avser säkerställa att svenskt bistånd inte går till eller hanteras av aktörer som bryter mot mänskliga rättigheter och att det inte sker med en svensk myndighet som primär partner i projekt.

Sverige bedriver en tydlig och konsekvent politik avseende demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Vitryssland. Regeringen följer noga utvecklingen i Vitryssland vad gäller dessa frågor. De senaste årens inskränkande av mötes- och yttrandefrihet, frihetsberövanden av fredliga demonstranter, oppositionella, fackföreningsföreträdare och journalister är oacceptabla. Sverige har i olika sammanhang, inklusive publikt och inom EU samt direkt till Vitryssland, tydligt uttryckt detta.

Sverige har ett långsiktigt, uthålligt engagemang i Vitryssland som syftar till att gradvis påverka attityder, inställning och kunskap som på sikt kan bidra till strukturella förbättringar. Arbetet har starkt stöd bland de icke-statliga organisationer som konsulteras i Vitryssland.

Förutom samarbete med civilsamhället krävs också att omvärlden kan ha en kritisk dialog och viss samverkan med statliga institutioner för att ha möjlighet att påverka utvecklingen i landet, alltid i syfte att verka för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är regeringens övertygelse att det inte skulle gagna det vitryska folket att Sverige eller EU isolerar landet.

Frågor om enskilda projekt hänvisas till ansvarig myndighet, men generellt är regeringens uppfattning att myndighetssamarbete är ett effektivt och relevant sätt att sprida svensk kunskap och svenska värderingar för att bidra till mer demokratiska, öppna och välfungerande samhällen. Svensk expertis inom allt från jämställdhet i offentlig förvaltning till hållbara städer är efterfrågat i Vitryssland och våra svenska myndigheter kan bidra till konkreta samhällsförbättringar genom att dela med sig av sina erfarenheter.

Stockholm den 29 maj 2019

Peter Eriksson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.