Söktrycket på omställningsstudiestödet

Skriftlig fråga 2022/23:520 av Niklas Sigvardsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-04-04
Överlämnad
2023-04-05
Anmäld
2023-04-11
Sista svarsdatum
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-14
Besvarad
2023-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Lördagen den 1 april öppnade ansökningarna för omställningsstudiestöd gällande höstterminen 2023. Vi har alla kunnat läsa rapporterna om frustrerade och besvikna sökande som möttes av en kraschad hemsida när man ville genomföra sin ansökan. Problemen visade sig så stora att hemsidan var tvungen att ligga nere till klockan 14.00 på lördagen. Även då med stora problem till följd av högt söktryck. 

Att det är högt söktryck på omställningsstudiestödet är glädjande. Det innebär att stödet är efterfrågat och att många vill ta chansen att vidareutveckla sin kompetens. Däremot orsakar problemen med kraschade hemsidor tyvärr frustration och till viss del bristande förtroende för stödet. Det måste bli bättre. 

Då en viktig del i stödet och villkoren för beviljande är att det är först-till-kvarn-principen som ska gälla vid i övrigt godkänd ansökan får det också problem för sökande som faktiskt var i tid och ansökte men som inte kunde komma igenom det höga söktrycket. Det kan alltså få konsekvenser för sökande som skulle kunna riskera att inte få sin ansökan beviljad. 

CSN har rapporterat till både utbildningsutskottet och Utbildningsdepartementet att om handläggningen och ansökningarna ska kunna ske på effektivt sätt behövs förstärkningar i vårbudgeten. Det är önskemål om ett ökat anslag med 46 miljoner kronor för innevarande år. Med tanke på de rapporter som kommer om långa handläggningstider och svårigheter vid ansökan hoppas jag att regeringen på allvar överväger budgetförstärkningar till CSN för snabbare och effektivare handläggning. 

Min fråga till utbildningsminister Mats Persson är följande: 

 

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att de som söker omställningsstudiestödet får rättvisa möjligheter att få sin ansökan bedömd korrekt och snabbare än i dag? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:520 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/01271 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:520 av Niklas Sigvardsson (S)
Söktrycket på omställningsstudiestödet

Niklas Sigvardsson har frågat mig vad jag avser göra för att säkerställa att de som söker omställningsstudiestödet får rättvisa möjligheter att få sin ansökan bedömd korrekt och snabbare än i dag.

Det är som frågeställaren konstaterar glädjande att många vill söka det nya omställningsstudiestödet. Samtidigt är det beklagansvärt att Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) hemsida drabbades av problem när ansökningen för höstterminen för omställningsstudiestödet startade den 1 april.

Regeringen inför omställningsstudiestödet precis på det sätt som aviserades i propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden och som med stor majoritet antogs av riksdagen. Regeringen följer utvecklingen noga och för en nära dialog med CSN kring hur handläggningen av stödet kan förbättras och hur handläggningstiderna kan förkortas.

Stockholm den 14 april 2023

Mats Persson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.