Till innehåll på sidan

Sms-lån

Skriftlig fråga 2007/08:1511 av Örnfjäder, Krister (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-07-29
Besvarad
2008-08-11
Besvarad
2008-08-12
Svar anmält
2008-08-14
Anmäld
2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 29 juli

Fråga

2007/08:1511 Sms-lån

av Krister Örnfjäder (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Många är de svenskar som lockas att låna pengar via så kallade sms-lån. Ett snabbt och lätt sätt att låna pengar för den som befinner sig i en akut situation. Genom ett undantag i konsumentkreditlagen behöver de bolag som lånar ut pengar inte uppge den effektiva räntan på lån under 3 000 kronor. Det krävs inte heller någon ordentlig kreditprövning för dessa lån. För att sätta stopp för dessa företag behövs det en förändring av konsumentkreditlagen för att täcka igen den lucka som nu används.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att en förändring av konsumentkreditlagen sker så att de så kallade sms-lånen stoppas?

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1511 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 11 augusti

Svar på fråga

2007/08:1511 Sms-lån

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att en förändring av konsumentkreditlagen sker så att de så kallade sms-lånen stoppas.

Som jag tidigare svarat bland andra Eva Sonidsson (2006/07:1180/1181), Fredrik Lundh (2006/07:1232) och Britta Rådström (2007/08:109) är det en angelägen fråga att framför allt unga inte hamnar i skuldfällan i onödan.

Ett nytt konsumentkreditdirektiv som antogs av EU i april 2008 ska införlivas i svensk rätt genom ändringar i konsumentkreditlagen. Översynen av lagen har redan påbörjats och problemen kring sms-lånen är en central del av detta arbete. De bestämmelser i lagen som medger undantag från skyldigheten att lämna information och att göra kreditprövning när det gäller små och korta lån ses då över. Arbetet har hög prioritet och en promemoria förväntas vara klar till årsskiftet 2008/09.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.