Till innehåll på sidan

Skoterpolitik

Skriftlig fråga 2005/06:1207 av Abramsson, Karl Gustav (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-03-15
Anmäld
2006-03-15
Besvarad
2006-03-22
Svar anmält
2006-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 15 mars

Fråga 2005/06:1207 av Karl Gustav Abramsson (s) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Skoterpolitik

Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i skogslänen och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt.

Skotertrafiken är i dag i stor utsträckning oreglerad mellan en rad olika myndigheter och organisationer. Exempelvis sköts skoterlederna oftast av lokala skoterklubbar på ideell basis. Detta leder till en mycket varierande kvalitet på lederna, vilket är otillfredsställande. I fråga om miljö och säkerhet saknas ett säkert system för passager över vattendrag och vägar. Skoteråkare bör ha tillgång till leder med hög standard och säkerhet, precis som ägare av fritidsbåtar har rätt att kräva säkra och väl utmärkta sjöleder.

En annan viktig fråga gäller de lokala skoterföreningarnas roll i framtiden. I dag svarar skoterklubbarna för huvuddelen av förarutbildningen, och denna verksamhet genererar också huvuddelen av klubbarnas inkomster. Dessutom gäller, som ovan påpekades, att skoterklubbarna (på i huvudsak ideell basis) nu svarar för underhållet av landets skoterleder. Enligt min mening är det önskvärt att lokala skoterföreningar även i framtiden har ett visst ansvar för dessa frågor. Dessa klubbar skapar ett lokalt ansvar och möjliggör övervakning av till exempel leders kvalitet på ett sätt som är näst intill omöjligt för en offentlig myndighet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet om hon ämnar ta något initiativ vad avser de skoterpolitiska frågorna, till exempel för att säkra existensen av säkra skoterleder.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.