Skatteverket och information till pensionärer

Skriftlig fråga 2017/18:703 av Laila Naraghi (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-02-01
Överlämnad
2018-02-01
Anmäld
2018-02-02
Svarsdatum
2018-02-14
Sista svarsdatum
2018-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De som har varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. När Sveriges ekonomi går som tåget ska det också komma alla till del. Därför är det bra att regeringen har både sänkt pensionärsskatten och höjt bostadstillägget för pensionärer.

För pensionärer med låg inkomst är bostadskostnaden ofta den största månadsutgiften. Taket i bostadstillägget har legat oförändrat på 5 000 kronor sedan 2007, trots att hyrorna stigit. Regeringens höjning av taket till 5 600 kronor, med en 70-procentig ersättning av bostadskostnaden, var därför viktig.

För att den ekonomiska situationen ska förbättras även för dem som har en lägre bostadskostnad har ersättningen upp till 5 000 kronor per månad höjts till 96 procent. För pensionärer med särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs förmånerna i motsvarande grad. Runt 290 000 pensionärer påverkas av höjningen, varav 75 procent är kvinnor. För en ogift pensionär som enbart har garantipension och som har en boendekostnad på 5 600 kronor i månaden innebär detta 470 kronor mer i månaden.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen.

Enligt Pensionsmyndigheten kan fler än de som i dag får bostadstillägg ha rätt till det. Enligt Pensionsmyndigheten kan det röra sig om närmare 100 000 pensionärer. Orsaken är att man i dagsläget själv måste ansöka om tillägget. Många känner inte till detta och går därför miste om bostadstillägget. Enbart i Oskarshamns kommun kan det röra sig om ca 8 miljoner kronor per år som pensionärer går miste om eftersom de inte ansöker om tillägget, enligt PRO Oskarshamns beräkningar.

Pensionsmyndigheten har genom åren på olika sätt försökt att nå ut med information till alla berörda, bland annat genom att ringa till målgruppen samt göra särskilda utskick. Enligt myndigheten har det dock inte haft så stor effekt.

Det är därför dags att testa något annat för att nå resultat.

Skatteverket har varje år kontakt med alla medborgare i samband med deklarationen. Detta tillfälle bör utnyttjas för att informera alla pensionärer om möjligheten att få bostadstillägg samt underlätta själva ansökningsförfarandet, till exempel genom att ansökan kan göras i samband med deklarationen.

Därför är det lämpligt att Skatteverket uppdras att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg för pensionärer, dels möjlighet att göra ansökan.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad anser ministern om möjligheten för Skatteverket att i samband med deklarationen informera alla pensionärer om bostadstillägget och underlätta själva ansökningsförfarandet?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:703 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)Fi2018/00481/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:703 av Laila Naraghi (S)
Skatteverket och information till pensionärer

Laila Naraghi har frågat mig vad jag anser om möjligheten för Skatteverket att i samband med deklarationen informera alla pensionärer om bostadstillägget och underlätta själva ansökningsförfarandet.

Bostadstillägget har en stor betydelse för att minska den ekonomiska utsattheten bland såväl pensionärer som personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen har därför tidigare höjt ersättningsgraden i bostadstillägget och sedan 1 januari 2018 ytterligare förstärkt bostadstillägget med dels en höjd ersättningsgrad upp till nuvarande boendekostnadstak, dels en ny ersättningsnivå upp till ett högre tak för boendekostnaden.

Det är viktigt att de som har rätt till bostadstillägget får information om stödet och ansökningsförfarandet. Pensionsmyndigheten ansvarar för bostadstillägg för pensionärer och är den myndighet i statsförvaltningen med rätt kompetens att hantera dessa frågor. Pensionsmyndigheten har tät kontakt med målgruppen pensionärer och blivande pensionärer och har det senaste året tagit fram ny information om bostadstillägg i både tryckt och digital form. Pensionsmyndigheten har utöver direktutskick till målgruppen arbetat för att nå ut med informationen till kommuner och gode män samt inlett ett samarbete med pensionärsorganisationerna för att via deras lokala organisationer sprida information om bostadstillägg. Regeringen och Pensionsmyndigheten arbetar löpande med regelförenklingar i syfte att förenkla ansökningsförfarandet.

Jag vill vara tydlig med att det är Skatteverket som avgör vilken information som lämnas till privatpersoner inför deklarationen, exempelvis i broschyren Dags att deklarera. Skatteverkets inställning är att det är viktigt att de deklarationer och den information som lämnas i samband med att privatpersoner ska deklarera enbart innehåller information som påverkar eller leder till att en person får rätt beskattningsbar inkomst och rätt skatt att betala.

Stockholm den 14 februari 2018

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.