Till innehåll på sidan

Skattekontoren i Vilhelmina och Lycksele

Skriftlig fråga 2006/07:1296 av Abramsson, Karl Gustav (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-06-01
Anmäld
2007-06-01
Besvarad
2007-06-07
Svar anmält
2007-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 1 juni

Fråga

2006/07:1296 Skattekontoren i Vilhelmina och Lycksele

av Karl Gustav Abramsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Inom Skatteverket genomförs nu rationaliseringar i verksamheten. Denna vecka informerades personalen vid skattekontoren i Lycksele och Vilhelmina om att merparten av verksamheten skulle flyttas till Umeå och Skellefteå. Sammanlagt ett trettiotal jobb skulle därmed flyttas från inlandet till kusten. Kvar skulle bli några enstaka personer som då ska svara för viss service till företag och till allmänheten.

Utbyggnaden av IT-infrastrukturen i Västerbotten har pågått under många år och länet torde vara det mest bredbandstäta i landet. Såvitt jag kan förstå är också Skattverkets kontor i både Lycksele och Vilhelmina anslutna till detta höghastighetsnät. Var jobben görs kan alltså inte ha någon betydelse ur teknisk synpunkt men väl ur kompetens- och regionalpolitisk synpunkt. Arbetslösheten i Norrlands inland är hög och varje möjlighet att skapa eller bevara jobb är enligt allas mening en prioriterad fråga. Därför är det varken rimligt eller försvarligt att flytta jobb inom Skatteverket från sysselsättningssvaga områden till orter med en mer differentierad arbetsmarknad när både kompetens och teknik finns tillgänglig på avflyttningsorten.

Jag vill därför fråga finansministern:

Är finansministern beredd att medverka till att jobben inom skattekontoren i Vilhelmina och Lycksele blir kvar?

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1296 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 7 juni

Svar på fråga

2006/07:1296 Skattekontoren i Vilhelmina och Lycksele

Finansminister Anders Borg

Karl Gustav Abramsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att jobben inom skattekontoren i Vilhelmina och Lycksele blir kvar.

Jag har tidigare fått frågor med motsvarande frågeställning från Raimo Pärssinen, fråga 2006/07:1229, som jag besvarade den 30 maj 2007, och från Jan Ertsborn, fråga 2006/07:1079, som jag besvarade den 3 maj 2007. Jag hänvisar till svaren på dessa frågor.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.