Till innehåll på sidan

Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

Skriftlig fråga 2005/06:2091 av Johnsson, Jeppe (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-08-31
Besvarad
2006-09-14
Svar anmält
2006-10-02
Anmäld
2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 31 augusti

Fråga 2005/06:2091 av Jeppe Johnsson (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

Den 1 juni 2006 justerade miljö- och jordbruksutskottet betänkandet 2005/06:Mju26, Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödningen. Bakom betänkandet står Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern. I det fall kraven i betänkandet genomförs kommer med all sannolikhet fortsatt minkuppfödning att vara omöjlig i Sverige.

Den 17 juni tvingades riksdagen att återremitera ärendet till utskottet då Frankrike utnyttjat sin möjlighet att under tre månader stoppa beslutet. Så vitt jag kunnat utröna (med hjälp av RUT, riksdagens utredningstjänst) kan kraven i betänkandet genomföras efter de tre månaderna. RUT skriver: ”Den svenska regeringens svar på de detaljerade utlåtandena kommer att skickas till kommissionen, som dock i detta skede inte har möjlighet att hindra Sverige från att gå vidare med ärendet och införa den ändrade lagstiftningen.”

Har jordbruksministern för avsikt att åter försöka driva igenom de föreslagna skärpta djurskyddskraven för minkuppfödning i det fall Socialdemokraterna får förtroende att bilda regering efter valet?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.