Till innehåll på sidan

Sexuella övergrepp på djur

Skriftlig fråga 2005/06:1982 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-08-07
Besvarad
2006-08-21
Svar anmält
2006-10-02
Anmäld
2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 7 augusti

Fråga 2005/06:1982 av Jan Emanuel Johansson (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Sexuella övergrepp på djur

Under förra året lämnade Djurskyddsmyndigheten en rapport till regeringen om sexuella övergrepp på djur. I rapporten slår myndigheten fast att den nuvarande lagstiftningen inte är tillräcklig om avsikten är att skydda djur från sexuella övergrepp.

På svenska Internetsidor kan man i dag hitta kontaktannonser där personer vill träffa personer som har djur för att utsätta dessa djur för sexuella övergrepp. Det finns till exempel en sådan annons på nätet just nu, med en bild på en man som utsätter en hund för sexuellt övergrepp genom att föra in sin penis i hundens bak.

Min fråga till jordbruksministern:

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att stärka lagstiftningen så att djur skyddas mot sådana sexuella övergrepp?

Svar på skriftlig fråga 2005/06:1982 besvarad av

den 21 augusti

Svar på fråga 2005/06:1982 om sexuella övergrepp på djur

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Jan Emanuel Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka lagstiftningen så att djur skyddas mot sexuella övergrepp.

Alla sexuella handlingar där djur utsätts för lidande är straffbara i Sverige. Enligt bestämmelsen om djurplågeri i brottsbalken döms den som otillbörligen utsätter djur för lidande till böter eller fängelse upp till två år. Även djurskyddslagen är tydlig på den här punkten. Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. I djurskyddslagen anges också tydligt att djur inte får utsättas för lidande vid film, video- eller televisionsinspelning.

På senare tid har det förekommit uppgifter om att problemet med sexuellt utnyttjande av djur skulle vara i ökande. Av Djurskyddsmyndighetens rapport från förra året framgår inte med säkerhet att det förhåller sig så, men jag ser ändå ytterst allvarligt på de fall som redovisas i rapporten. Regeringen har därför gett Djurskyddsmyndigheten ett förnyat uppdrag att utvärdera om djurskyddslagstiftningen är tillräcklig för att skydda djur från att användas av människor i sexuella sammanhang på ett sätt som står i strid med djurskyddsintresset samt att vid behov lämna förslag till ändringar i djurskyddslagen. Uppdraget ska redovisas den 31 december 2006. Därefter avser regeringen att ta ställning till om frågan ska beredas vidare.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.