Till innehåll på sidan

sexhandeln i Kosovo och den internationella närvaron

Skriftlig fråga 2003/04:1209 av Nilsson , Christin (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-05-14
Anmäld
2004-05-18
Svar anmält
2004-05-19
Besvarad
2004-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 14 maj

Fråga 2003/04:1209

av Christin Nilsson (s) till försvarsminister Leni Björklund om sexhandeln i Kosovo och den internationella närvaron

Sexhandeln i Kosovo har ökat kraftigt sedan FN och den internationella Kforstrykan kom dit efter konflikten 1999. Antalet nattklubbar, barer och bordeller där sexhandeln bedrivs har ökat lavinartat från 18 stycken 1999 till runt 200 vid den senaste mätningen 2003. Enligt en rapport från Amnesty är 20 % av dem som utnyttjar kvinnor utlänningar. Det rör sig om rapporter om Kforsoldater och internationella tjänstemän som har köpt sex av kvinnor. Vissa åtgärder har vidtagits, exempelvis har soldater och polismän som ingår i den internationella styrkan skickats hem efter misstankar om sexköp. Det är oacceptabelt att det finns starka signaler om att de personer som har utsänts av det internationella samfundet för att skydda dessa kvinnor i stället har utnyttjat dem. Det är ett misslyckande från det internationella samfundets sida i fråga om att försvara dessa kvinnors rättigheter. Häri ligger det också ett ansvar på Sverige som en del av den internationella närvaron i Kosovo när det gäller att bekämpa denna handel.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta i fråga om de uppgifter som kommit fram om internationella soldater och tjänstemäns inblandning i sexhandeln i Kosovo.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.