Till innehåll på sidan

Säsongsanställningar

Skriftlig fråga 2008/09:1045 av Wahlström, Göte (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2009-06-18
Anmäld
2009-06-18
Besvarad
2009-06-24
Svar anmält
2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 18 juni

Fråga

2008/09:1045 Säsongsanställningar

av Göte Wahlström (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Frågan om begreppet säsongsanställningar belystes bara kort i den större Kakiutredningen som behandlats i riksdagen under 2008 – detta utifrån att det inte låg i utredningsuppdraget samt att frågan förväntades lyftas i annan instans.

Säsongsanställning är ett viktigt begrepp inom vissa sektorer och under delar av året. Det inrymmer också en rad problemställningar som har bärighet på hela arbetsmarknaden innefattande även tillsvidareanställningar.

Då det nu förväntas komma att behandlas ett förslag under sommaren vill jag efterhöra vilka kriterier som regeringen bedömer ska inläggas i begreppet säsongsanställning utifrån ett svenskt förhållningssätt.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.