Till innehåll på sidan

Sänkta hastigheter för minskat buller

Skriftlig fråga 2022/23:470 av Katarina Luhr (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-17
Överlämnad
2023-03-20
Anmäld
2023-03-21
Svarsdatum
2023-03-29
Sista svarsdatum
2023-03-29
Besvarad
2023-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Regeringen har genom infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson gett Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i bullerkraven för studentbostäder, trots att studenter i många fall tillbringar mer tid i sina bostäder än yrkesarbetande.

Buller har flera hälsoeffekter såsom ökad stressnivå, höjt blodtryck och koncentration- och sömnsvårigheter. De dominerande bullerkällorna som stör är väg-, spår- och flygtrafik. 

Vad gäller vägtrafiken minskar bullret vid lägre hastigheter, då det så kallade däckbullret minskar. När andelen elbilar ökar blir detta än mer påtagligt då inget motorljud hörs från elbilarna vid låga hastigheter jämfört med motorbullret från bränsledrivna bilar. När andelen elbilar ökar kommer bullernivåerna alltså än mer kunna regleras av hastigheten på trafiken. Detta innebär att bullernivåer i våra bostadsområden kan minska om hastigheten sänks på omkringliggande vägar, oavsett vilka bilar som körs på våra vägar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att i sin roll som både infrastrukturminister och bostadsminister ta några initiativ för att sänka hastigheterna på vägar nära bostadsområden för att minska antalet bullerstörda?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.