Sänkta energipriser med ryskt kärnbränsle?

Skriftlig fråga 2013/14:646 av Lars Eriksson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2014-05-28
Överlämnad
2014-05-29
Anmäld
2014-06-02
Sista svarsdatum
2014-06-04
Besvarad
2014-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

Svenska Vattenfall är i full färd med att göra affärer med ryska statens energijätte Rosatom. Affären har under en tid skildrats i svenska medier samt varit föremål för debatt i riksdagen. Västeråsföretaget Westinghouse levererar i dag kärnbränslestavar till Vattenfall som används i de svenska reaktorerna. Vad jag känner till har det inte riktats några anmärkningar gentemot Västeråsföretaget som har medverkat till att Vattenfall nu vill göra affärer med ryska Rosatom.

Vattenfalls affärer borde vara till nytta för de svenska ägarna, det vill säga de svenska skattebetalarna och de svenska energikonsumenterna.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka sänkningar av elkostnaden kan konsumenterna räkna med till följd av denna affär?

Svar på skriftlig fråga 2013/14:646 besvarad av Lars Eriksson (S)

Fi2014/2100

Finansdepartementet

Finansmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:646 av Lars Eriksson (S) Sänkta energipriser med ryskt kärnbränsle?

Lars Eriksson har frågat it- och energiministern vilka sänkningar av elkostnaden konsumenterna kan räkna med till följd av Vattenfalls i frågan beskrivna affär med Rosatom.

Frågan har överlämnats till mig.

Vattenfalls upphandlingsprocess gällande bränsle till sina kraftverk och de affärsmässiga konsekvenserna av denna är ett ansvar för bolagets styrelse och ledning.

Vattenfall genomför sedan flera år ett projekt för att utvärdera och verifiera framtida bränsleelement där flera leverantörer deltar. Det är först 2019 eller 2020, efter omfattande utvärdering, som Vattenfall kan ta ställning till vilken leverantör man ska välja.

Stockholm den 11 juni 2014

Peter Norman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.