Samordning av flyktinghanteringen

Skriftlig fråga 2015/16:1019 av Mikael Cederbratt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-22
Överlämnad
2016-03-23
Sista svarsdatum
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Besvarad
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Enligt uppgifter i bland annat DN den 19 december 2015 och TT den 22 december 2015 utsåg statsministern i slutet av september migrationsminister Morgan Johansson till samordnare för regeringens flyktinghantering. Beslutet ledde utifrån sett inte till någon större aktivitet från vare sig regeringens eller migrationsministerns sida. Tvärtom har regeringen kritiserats av många för saktfärdigheten i hanteringen av flyktingsituationen.

I slutet av februari 2016 meddelade statsministern att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson fått ett nytt uppdrag. Enligt Regeringskansliets hemsida är uppdraget att samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingsituationen. Ylva Johanssons närmare uppgift är, också enligt Regeringskansliets hemsida, att identifiera och samordna de politiska initiativ inom samtliga politikområden som krävs för att vi ska klara den stora samhällsutmaning vi nu står inför.

Statsministern ansvarar för Regeringskansliets organisation och arbetsformer och har enligt de uppgifter som finns att tillgå själv fattat besluten gällande både migrationsministerns och arbetsmarknadsministerns samordningsuppdrag. Som konstitutionsutskottet tidigare har påpekat är det statsministern som svarar på frågor gällande övergripande överväganden för regeringens arbete. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Har statsministern redan i ett tidigare skede fråntagit justitie- och migrationsminister Morgan Johansson uppgiften att samordna regeringens flyktinghantering, eller innebär arbetsmarknadsministerns nya uppdrag att regeringen får två statsråd med ansvar för samordning av regeringens arbete i denna del?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1019 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/02569/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1019 av Mikael Cederbratt (M) Samordning av flyktinghanteringen

Mikael Cederbratt har frågat statsminister Stefan Löfven om han fråntagit justitie- och migrationsministern uppgiften att samordna regeringens flyktinghantering och om arbetsmarknadsministerns nya uppdrag innebär att regeringen får två statsråd med ansvar för samordning av regeringens arbete i denna del. Frågan har överlämnats till mig.

Som justitie- och migrationsminister är jag ansvarigt statsråd för asyl- och migrationsfrågor. Medieuppgifterna som refereras till i frågan hänvisar till en intervju som statsministern gjorde med TT den 24 september. Där tydliggjorde han att det var jag som i egenskap av migrationsminister hade det övergripande ansvaret för att klara situationen i mottagandet.

Under 2015 kom det ca 163 000 asylsökande till Sverige, vilket var en ökning med 100 procent jämfört med året innan. Bara under perioden mellan september och december kom det 114 000 sökande.

På grund av den kraftiga ökningen vidtog regeringen en rad åtgärder för att förbättra kapaciteten i mottagandet. Men situationen blev till slut ohållbar vilket föranledde regeringen att införa gränskontroller och avisera om en stramare asyllagstiftning.

Statsministern gav senare arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i uppdrag att samordna och inrikta regeringens arbete med att skapa en helhetsbild när det gäller mottagande och etablering av nyanlända. Det handlar om att identifiera och samordna de politiska initiativ som krävs för att hela kedjan från ankomst till etablering ska fungera. Övriga statsråd behåller sina respektive ansvarsområden.

Stockholm den 5 april 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.