Till innehåll på sidan

Rullstolsliftar på SJ:s tåg

Skriftlig fråga 2009/10:519 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-02-12
Anmäld
2010-02-12
Besvarad
2010-02-17
Svar anmält
2010-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 12 februari

Fråga

2009/10:519 Rullstolsliftar på SJ:s tåg

av Peter Pedersen (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Under hösten 2009 gick en rullstolslift på ett X 2000-tåg sönder. Detta föranledde SJ att genomföra en säkerhetsöversyn av rullstolsliftarna. Det är bra att SJ tar frågan på allvar och verkligen vill säkerställa att det ska vara tryggt att använda rullstolsliftar. Men frågan är när detta problem ska lösas. Det verkar inte som om frågan har hög prioritet, för det har nu gått mer än två månader sedan själva incidenten. För resenärer som har behov av att rullstolsliftarna fungerar är situationen minst sagt besvärligt. En resenär som ska åka med X 2000 mellan Stockholm och Skövde måste åka tåg hela vägen till Göteborg och sedan ta taxi tillbaka till Skövde, eller åka taxi hela vägen till Skövde från Stockholm. Tillgängligheten för tågresor är alltså kraftigt beskuren för denna grupp resenärer.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Torstensson vad hon avser att göra för att tillgängligheten för rullstolsbundna snarast blir tillfredsställande på SJ:s X 2000-tåg.

Svar på skriftlig fråga 2009/10:519 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 17 februari

Svar på fråga

2009/10:519 Rullstolsliftar på SJ:s tåg

Statsrådet Åsa Torstensson

Peter Pedersen har frågat mig vad jag avser att göra för att tillgängligheten för rullstolsbundna snarast blir tillfredställande på SJ:s X 2000-tåg.

Regeringen beslutade förra året om den transportpolitiska preciseringen att transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Jag håller därför med Peter Pedersen om att det är viktigt att företag som säljer persontransporttjänster ser till att göra tjänsterna användbara för personer med funktionsnedsättning.

När det gäller SJ:s rullstolsliftar förutsätter jag att företaget – som har som mål att vara ett modernt, lönsamt och kundnära företag – snarast vidtar åtgärder för att se till att det ska vara lätt även för personer med funktionsnedsättning att resa med SJ.

Jag tror att det är viktigt att staten anpassar sina anläggningar för att även järnvägsföretagen ska vidta nödvändiga åtgärder. Därför vill jag framhålla den kraftsamling som nu genomförs av Banverket för att anpassa järnvägsstationer. För bara ett par år sedan var ingen station anpassad enligt gällande föreskrifter. Denna oacceptabla situation gjorde att regeringen valde att öronmärka 150 miljoner kronor, som har adderats till de medel Banverket tidigare avsatt för detta ändamål, i syfte att påskynda Banverkets arbete. Vid utgången av 2010 kommer minst 40 stationer att vara tillgängliga för alla, vilket är markant fler jämfört med om ingen kraftsamling genomförts.

För ett par år sedan förhandlade jag för Sveriges räkning om införande av rättigheterna för personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet som reser med tåg i Sverige och övriga EU. Resultatet av förhandlingen blev EU-förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, kallad för järnvägspassagerarförordningen, som trädde i kraft i slutet av 2009. Därmed har skyddet för järnvägspassagerarna utökats, särskilt vad gäller passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet eftersom förordningen bland annat innehåller bestämmelser om icke-diskriminering och rätt till assistans (ledsagning). Med anledning av järnvägspassagerarförordningen har Banverket och Jernhusen AB börjat tillhandahålla assistans på 124 järnvägsstationer för personer som är av behov av det i samband med tågresor.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.