Restriktioner för evenemang och event

Skriftlig fråga 2019/20:1861 av Per-Arne Håkansson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-07-24
Överlämnad
2020-07-28
Besvarad
2020-08-11
Sista svarsdatum
2020-08-11
Svarsdatum
2020-08-11
Anmäld
2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Allt fler röster höjs nu från det svenska livesammanhanget om de fortsatta restriktionerna om maximalt 50 personer vid offentliga tillställningar.

Det man framför allt efterlyser är att det inleds en dialog om ett öppnande av livescenen. Det handlar om tusentals jobb för en rad musiker, scenarbetare, personal på arenor, Folkets hus, parker med flera.

Flera länder i Europa lättar nu gradvis på restriktionerna för offentliga tillställningar.

Det man efterlyser är primärt starten på en dialog med ansvarig myndighet, Folkhälsomyndigheten, men även signaler från regeringen.

Många gör även jämförelser med delvis liknande sammanhang där lagstiftningen gjort möjligheterna till offentlig verksamhet annorlunda, exempelvis köpcenter, offentliga bad, djurparker och restauranger.

Från branschens håll har ett öppet brev undertecknat av 173 musiker ställts till Kulturdepartementet där man framhåller att man vill ha en dialog kring ett ansvarsfullt öppnande med berörda myndigheter, med tanke på det akuta läge branschen nu befinner sig i.

För egen del kan jag genom kontinuerlig dialog med artister, fackliga företrädare för branschen och företrädare för event- och nöjesbolag konstatera att det råder stor oro kring konsekvenser för jobb och företagande om den rådande situationen kommer att dra ut på tiden ytterligare.

En hel evenemangsnäring står stilla, arbetstillfällen hotas, och hela det system som tillsammans skapar livemusik riskerar att tappa spetskompetens och resurser som är av stor betydelse också för svenskt kulturliv och en del av ”det svenska musikundret”. Ledtiderna är långa. Investeringar sker utifrån bokningar och engagemang av ensembler, och allt detta görs med 12–18 månaders framförhållning.

Eventbranschen var först att stänga ned och kommer förmodligen att vara sist att öppna upp.

Att följa de riktlinjer som finns är en självklarhet, men faktum är att en stor del av branschen förlorat närmare 100 procent av sin omsättning och inkomst under sommaren. Ett tidsperspektiv och att tillsammans med myndigheterna kunna skapa riktlinjer för ett ansvarsfullt öppnande för att utnyttja den här tiden utan evenemang till att förbereda och arbeta proaktivt är vad som efterfrågas i det öppna brevet och som också jag inhämtat från dialoger med företrädare för branschen.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta för att verka för en dialog utifrån rådande restriktioner om max 50 personer i syfte att successivt öppna livescener och event?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1861 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)Ku2020/01658/KO

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1861 av Per-Arne Håkansson (S)
Restriktioner för evenemang och event

Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att verka för en dialog utifrån rådande restriktioner om max 50 personer i syfte att successivt öppna livescener och event.

I mina kontakter med branschens företrädare har de allvarliga konsekvenserna för jobb och företagande under pandemin tydliggjorts, liksom de följder för branschen som fortsatta restriktioner kommer att innebära. Branschens oro tas på största allvar av regeringen.

Vi befinner oss dock fortfarande mitt i en pandemi och för att stoppa smittspridningen och rädda liv behöver regeringen använda flera olika verktyg och agera skyndsamt. Ordningslagen har varit, och är, ett viktigt redskap för att minska smittspridningen och regeringen har förstås, främst genom socialministern, en nära dialog med Folkhälsomyndigheten.

Förutom att fatta beslut för att motverka själva smittspridningen har regeringen presenterat flera åtgärder för att lindra smittspridningens ekonomiska konsekvenser. Hittills har 500 miljoner kronor avsatts för kulturaktörer och fria kulturskapare med anledning av krisen, 319 miljoner kronor till statligt stödda kulturinstitutioner och 150 miljoner kronor har avsatts till regionala och lokala kulturverksamheter. Därtill har generellt verkande stöd till näringslivet kunnat komma denna sektor till del.

För att såväl stödåtgärder som ändringar av restriktioner ska bli så träffsäkra som möjligt är en dialog med berörda aktörer av yttersta vikt. Kultur- och idrottsbranschen, liksom besöksnäringen, har inkommit med många bra förslag på hur de kan genomföra evenemang på ett smittsäkert sätt även för fler än 50 personer vilket vi är tacksamma för och som är en hjälp i arbetet. Därför bjöd jag in till flera olika dialogmöten under vecka 32 för att diskutera hur vi gemensamt kan verka för att begränsa smittspridningen samtidigt som jobb och försörjning inom branschen räddas. Den 15 juni mötte dessutom statssekreterare från både Kulturdepartementet och Näringsdepartementet företrädare för nöjesbranschen för att få en bättre bild av deras situation och behov.

Regeringen förstår att branschen behöver tydliga besked och prövar behovet av förordningen löpande och meddelade den 3 augusti sin ambition att inom några veckor redogöra för vad som ska gälla under hösten. Regeringen kommer att fortsätta fatta de beslut som behövs för att värna människors liv och hälsa liksom vårt kultur- och idrottsliv och människors jobb och försörjning.

Stockholm den 11 augusti 2020

Amanda Lind

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.