Till innehåll på sidan

Regeringens och myndigheters utrikespolitik

Skriftlig fråga 2008/09:139 av Enochson, Annelie (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-10-24
Anmäld
2008-10-24
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar anmält
2008-10-30
Besvarad
2008-10-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 24 oktober

Fråga

2008/09:139 Regeringens och myndigheters utrikespolitik

av Annelie Enochson (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 10 oktober ägde huvudförhandlingarna rum i Mölndals tingsrätt mellan Lennart Eriksson och Migrationsverket. Erikssons fall har blivit mycket uppmärksammat då han blev av med sitt chefsjobb på Migrationsverket för att han privat uttalat sina utrikespolitiska sympatier för USA och Israel.

Migrationsverkets företrädare i rättegången, Staffan Opitz, uttalade under rättegången att före detta Hamasledaren och grundaren Yassin var en ”palestinsk frihetskämpe”. Han framförde även att Migrationsverkets åsikt var att Hamas är en befrielseorganisation.

Hamas har dock av regeringen klassats som en terrororganisation. Då regeringen inte ändrat sin ståndpunkt avseende Hamas blir Migrationsverkets uttalande således ett uttalande som inte ligger i linje med regeringens politik. Frågan är om det är Migrationsverkets uppgift att driva egna utrikespolitiska linjer. Sveriges regering står för Israels rätt att existera medan Hamas genom väpnad kamp önskar utplåna Israel och har målet att helt befria Palestina och Israel från judar.

Statsråd bör givetvis inte detaljstyra myndigheter, men om ett ämbetsverk driver en egen utrikespolitik som skiljer sig från regeringens så finns anledning att reagera.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att statliga verk inte ska driva egna politiska ståndpunkter som väsentligt avviker från regeringens politik?

Svar på skriftlig fråga 2008/09:139 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 30 oktober

Svar på fråga

2008/09:139 Regeringens och myndigheters utrikespolitik

Statsrådet Tobias Billström

Annelie Enochson har frågat utrikesministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att statliga verk inte ska driva egna politiska ståndpunkter som väsentligt avviker från regeringens politik. Frågan är ställd mot bakgrund av ett påstått uttalande av en anställd i Migrationsverket.

Frågan har överlämnats till mig för besvarande.

Generellt gäller att en förvaltningsmyndighet är skyldig att förverkliga regeringens politik. Skulle det i ett statligt verk uppkomma en fråga som är av betydelse för förhållandet till annan stat eller mellanfolklig organisation ska utrikesministern underrättas.

Vad särskilt gäller Migrationsverket har jag inga uppgifter som tyder på att verket bedriver en verksamhet som strider mot regeringens politik. Det finns därför ingen anledning för mig att vidta någon åtgärd.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.