Till innehåll på sidan

Regeringens åtgärder mot månggifte

Skriftlig fråga 2017/18:729 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-02-06
Överlämnad
2018-02-07
Anmäld
2018-02-08
Svarsdatum
2018-02-14
Sista svarsdatum
2018-02-14
Besvarad
2018-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Månggifte, eller tvegifte, är sedan länge förbjudet i Sverige. Förbudet är ett viktigt ställningstagande för jämlikhet och jämställdhet men omfattar i dag inte de äktenskap som ingåtts i andra länder. Moderaterna och Alliansen har varit tydliga med att vi vill se en lagändring där det råder nolltolerans mot månggifte och där inte heller polygama äktenskap som ingåtts utomlands erkänns i Sverige.

I stället för att direkt vidta åtgärder gav regeringen i höstas Skatteverket i uppdrag att analysera förekomsten av månggifte i folkbokföringen. I sin granskning konstaterar Skatteverket att det i dag finns 152 män och 155 kvinnor som är bosatta i Sverige och är del av ett månggifte.

Det är oacceptabelt att det är över 300 personer i Sverige som är gifta med flera personer. Det är också viktigt att komma ihåg att detta endast är människor som är folkbokförda i Sverige och att granskningen inte omfattar personer där någon part bor utomlands.

Mot bakgrund av detta är det glädjande att regeringen nu har ändrat ståndpunkt i frågan och meddelat att man kommer att tillsätta en utredning för att hindra att utländska månggiften erkänns i Sverige.

Eftersom det är angeläget att en lagändring snabbt kommer på plats vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

När beräknar statsrådet att ovannämnda utredning kommer att presenteras?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:729 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)Ju2018/00818/POL

Ju2018/00966/POL

Ju2018/

00967

/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:701 av Robert Hannah (L)
Månggifte, fråga 2017/18:729 av Marta Obminska (M) Regeringens åtgärder mot månggifte och fråga 2017/18:730 av Johan Forssell (M) Månggifte

Robert Hannah har frågat mig när jag och regeringen planerar att tillsätta den utlovade utredningen för att stoppa de månggiften som i dag blir erkända och får rättsverkningar i Sverige. Marta Obminska har frågat mig när jag beräknar att utredningen som ska se över hur vi kan hindra att utländska månggiften erkänns i Sverige kommer att presenteras. Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de förslag Skatteverket har lagt fram i sin rapport. Jag väljer att svara på frågorna i ett sammanhang.

För regeringen är det viktigt med kunskap och korrekta fakta. I höstas gav därför regeringen Skatteverket i uppdrag att, med bistånd av Migrationsverket och Statistiska centralbyrån, sammanställa och analysera statistik om förekomsten av månggifte i folkbokföringen. Skatteverket har nyligen redovisat sitt uppdrag. Den analys som Skatteverket har gjort bekräftar att det, trots vår stränga reglering mot månggifte, förekommer att människor i Sverige är gifta med fler än en person. Detta är problematiskt, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.

Regeringen kommer att låta en utredning se över hur vi kan hindra att utländska månggiften erkänns i Sverige. När det gäller de närmare formerna för utredningen och när den kan påbörja uppdraget kommer regeringen att återkomma. Jag välkomnar en bred politisk uppslutning i frågan.

Stockholm den 14 februari 2018

Heléne Fritzon

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.