Regelverk som rör ordningsvakter

Skriftlig fråga 2012/13:531 av Eriksson, Lars (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-05-20
Anmäld
2013-05-21
Besvarad
2013-05-29
Svar anmält
2013-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 20 maj

Fråga

2012/13:531 Regelverk som rör ordningsvakter

av Lars Eriksson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I Västerås går cityhandeln alltmer från gallerior med inomhustorg till butiker med entréer ut mot gatan. Det är inte ovanligt att butiker får förändrade förhållanden när det sker ombyggnader i den fastighet där de har sin verksamhet. Från den stund när man etablerade sin verksamhet kan man ha haft sin verksamhet i en butik som gränsar till ett inomhustorg. Efter en förändring av fastigheten kan butiken få entré ut mot gatan. Som följd får inte längre butiker ha ordningsvakter patrullerande.

Flera butiksanställda har bland annat vittnat om att de känner obehag när en påverkad person eller stöldligor kommer in i butiken. Eftersom det är butiker som inte längre ligger i någon galleria patrullerar inte längre ordningsvakter där utan i stället väktare. Detta har kommit att utgöra ett problem för de butiksanställda eftersom väktare i praktiken endast har samma befogenheter att ingripa som en civilperson. Det är skillnad i befogenhet mellan ordningsvakter och väktare.

 Min fråga till justitieminister Beatrice Ask lyder:

Avser statsrådet att ta några initiativ med anledning av de uppgifter som framkommit?

Svar på skriftlig fråga 2012/13:531 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 29 maj

Svar på fråga

2012/13:531 Regelverk som rör ordningsvakter

Justitieminister Beatrice Ask

Lars Eriksson har mot bakgrund av ett exempel från Västerås frågat mig om jag avser att ta några initiativ med anledning av skillnaderna i befogenhet mellan ordningsvakter och väktare.

Det är polisen som har huvudansvaret för att upprätthålla den allmänna ordningen i samhället. Enligt lagen (1980:578) om ordningsvakter får dock den som inte är anställd som polisman förordnas att som ordningsvakt medverka till att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt har bland annat befogenhet att omhänderta berusade personer och avvisa eller avlägsna personer som stör den allmänna ordningen. Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid bland annat allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, idrottsplatser och lokaler där alkoholservering är tillåten. Vidare får ordningsvakter även förordnas i annat fall om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt.

Yrkesmässig bevakning för annans räkning av bland annat fastigheter, viss verksamhet och offentlig tillställning bedrivs enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag av auktoriserade bevakningsföretag. Personalen hos bevakningsföretagen (väktarna) har inte några särskilda befogenheter utan får bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället.

Enligt lagen om ordningsvakter är det polisen som är ansvarig för att förordna ordningsvakter och därmed också för att bedöma behovet av ordningsvakter i särskilda fall. Jag har ingen möjlighet att uttala mig i ett enskilt fall. Jag följer emellertid självfallet utvecklingen på rättsområdet i syfte att uppmärksamma eventuella brister i lagstiftningen som behöver åtgärdas.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.