Provorter för körkort läggs ned

Skriftlig fråga 2021/22:1865 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-08-12
Överlämnad
2022-08-15
Besvarad
2022-08-29
Sista svarsdatum
2022-08-29
Svarsdatum
2022-08-29
Anmäld
2022-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har uppenbarligen inte brytt sig om att Trafikverket lagt ned teoriproven för körkort i Mariestad? Trots protester från både körskolor, elever och kommunen så har Trafikverket tagit bort teoriproven från Mariestad.

Att regeringen nu accepterar att cirka 300–500 elever per år ska behöva resa 4–7 mil för att ta sig till Skövde innebär både problem för eleverna men också en onödig miljöbelastning att förflytta alla dessa elever till Skövde.

Fler behöver ta körkort, fler behöver ha körkort för att få jobb i Skaraborg. Regeringens politik och Trafikverkets agerande är synnerligen märkligt om man vill värna om att fler ungdomar får jobb, en bättre miljö och landsbygden.

Regeringen borde i stället ha agerat så att Mariestad med flera orter kunde fått ha kvar sina teoriprov och förarprov, för att öka tillgängligheten och underlätta för fler att ta körkort.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är:

Avser ministern att göra något för att teoriproven återigen ska startas upp i Mariestad?

 

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1865 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


Svar på fråga 2021/22:1865 av Sten Bergheden (M)
Provorter för körkort läggs ned

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att göra något för att teoriproven återigen ska startas upp i Mariestad.

Trafikverket har ingen avsikt att ta bort möjligheterna att genomföra teoriprov i Mariestad, men har på grund av brister i lokalerna som nyttjats för teoriproven tillfälligt tvingats hänvisa aspiranter till andra orter. Det pågår ett aktivt arbete för att hitta nya lämpliga lokaler i Mariestad.

Trafikverket svarar själva för att organisera förarprovsverksamheten. Jag förutsätter att myndigheten gör kontinuerliga analyser av hur verksamheten ska läggas upp och organiseras för att bli så effektiv som möjlig.

Stockholm den 29 augusti 2022

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.