Till innehåll på sidan

Prostitution i samband med fotbolls-VM i Berlin

Skriftlig fråga 2005/06:460 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-11-24
Anmäld
2005-11-24
Besvarad
2005-11-30
Svar anmält
2005-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 24 november

Fråga 2005/06:460 av Peter Pedersen (v) till vice statsminister Bosse Ringholm (s)

Prostitution i samband med fotbolls-VM i Berlin

”Fotboll och sex matchar varandra extremt bra”, uppges den advokat ha sagt som representerar det företag som ska investera i en ”jättebordell” med sikte bland annat på den publik som väntas till Berlin i samband med VM i fotboll sommaren 2006. Således förväntas kvinnor ställa upp med sina kroppar för att göra fotbolls-VM mer attraktivt för män som besöker idrottsevenemanget.

Detta är givetvis svårt att förena med Sveriges officiella syn på prostitution och även på idrott. Min fråga till vice statsministern blir då:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att via EU:s ministerråd eller Fifa eller på annat sätt informera värdlandet om Sveriges syn på prostitution respektive idrott?

Svar på skriftlig fråga 2005/06:460 besvarad av

den 30 november

Svar på fråga 2005/06:460 om prostitution i samband med fotbolls-VM i Berlin

Vice statsminister Bosse Ringholm

Peter Pedersen har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att via EU:s ministerråd eller Fifa eller på annat sätt informera värdlandet om Sveriges syn på prostitution respektive idrott.

Den 26 oktober 2005 besvarade jag en fråga av Carina Hägg om vilka åtgärder jag var beredd att vidta för att förhindra förekomsten av prostitution vid VM i fotboll. Jag svarade då att regeringen fäster stor vikt vid arbetet mot människohandel och särskilt mot utnyttjandet av kvinnor och barn i prostitution. Förbudet mot köp av sexuella tjänster är ett viktigt praktiskt och normbildande instrument i kampen för jämställdhet och mot både prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Regeringen har också inlett ett arbete med att ta fram ett nationellt handlingsprogram för det fortsatta arbetet med att bekämpa alla former av människohandel.

Arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål känner inga gränser och på samma sätt som vi utvecklar vårt arbete i Sverige i dessa frågor så är det naturligt att vi gör det även internationellt. I svaret redovisade jag att en konvention har utarbetats inom Europarådet om åtgärder mot människohandel. Syftet med konventionen är bland annat att förhindra och bekämpa människohandel. Inom EU antogs i juli 2002 ett rambeslut om tillnärmning av straffrättsliga bestämmelser rörande människohandel och 2004 ett direktiv om tillfälliga uppehållsstillstånd för brottsoffer. Båda instrumenten utgör viktiga framsteg i de europeiska ländernas samarbete mot människohandel.

Det utökade samarbetet som sker inom EU, i Europarådet och andra internationella forum kring människohandel speglar väl den uppfattning Sverige har. Medvetenheten om de skadeverkningar som särskilt utnyttjandet av kvinnor och barn i prostitution medför blir bredare och omfattar fler. Genom detta samarbete har Sverige kunnat föra ut sin syn på prostitution i olika sammanhang och kommer även fortsättningsvis att göra det.

Benägenhet att köpa sexuella tjänster kan finnas var som helst och det stundande slutspelet i världsmästerskapet i fotboll för herrar i Tyskland är i det sammanhanget säkerligen inget undantag. Det viktiga är det strategiska och långsiktiga arbete som gör att människohandeln och utnyttjandet av kvinnor och barn i prostitution minskar och förhoppningsvis upphör.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.